Närboda-Nygränd serviceenhet

Närboda-Nygränd serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service samt grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Närpes.

Husfasad

Nygränd boende

 • är ett grupp- och lägenhetsboende för unga vuxna.
 • i anslutning till huset bor två servicetagare i varsin lägenhet.
 • erbjuder även korttidsvård.
 • under vardagar dagtid är servicetagarna på jobb eller i skola.
 • är beläget i ett nytt bostadsområde nära Närpes centrum med gångavstånd till affärer, banker och caféer.
 • adress: Nygränden 1, Närpes
Nygrand_I
Nygränd serviceenhets fastighet
Rött hus
Rött hus
Nygränd serviceenhet i vinterlandskap

Närboda boende

 • är ett grupp- och lägenhetsboende.
 • erbjuder 12 platser för äldre personer med funktionsnedsättning.
 • den ena sidan av boendet fungerar som seniorboende.
 • även yngre personer som är i behov av en lugnare miljö kan använda boendets tjänster.
 • för de personer som inte längre deltar i dagverksamhet ordnas lättare sysselsättning på boendet alla vardagar.
 • personal finns på plats dygnet runt.
 • adress: Gammelvägen 117, Närpes

Närboda dagverksamhet

 • erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service.
 • erbjuder olika slag av sysselsättning dagtid under vardagar.
 • verksamheten består bland annat av underleverantörsarbete och man har goda kontakter till de lokala företagen.
 • har en egen hantverksbod där dagverksamhetens produkter saluförs.
 • adress: Nybrovägen 4, Närpes
Narboda

Kontaktuppgifter

Närboda-Nygränd serviceenhet

Nygränden 1, 64200 Närpes

Enhetschef

Sara Eriksson
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Ramona Holm
Tfn 0247 431 254
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Johanna Söderback
Tfn 0247 431 631
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Närboda boende

Gammelvägen 117, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 663

Närboda dagverksamhet

Nybrovägen 4, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 631

Nygränd boende

Nygränden 1, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 662 / 0247 431 668

Nygränd korttidsvård

Nygränden 1, 64200 Närpes
Tfn 0247431669

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun