Närboda serviceenhet

Närboda serviceenhet erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service samt grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Närpes.

Husfasad
Skyltfönster
Hantverksprodukter

Boendet på Gammelvägen

 • är ett grupp- och lägenhetsboende.
 • erbjuder 12 platser för äldre personer med funktionsnedsättning.
 • den ena sidan av boendet fungerar som seniorboende.
 • även yngre personer som är i behov av en lugnare miljö kan använda boendets tjänster.
 • för de personer som inte längre deltar i dagverksamhet ordnas lättare sysselsättning på boendet alla vardagar.
 • personal finns på plats dygnet runt.
 • är beläget i Närpes.

Dagverksamhet på Nybrovägen

 • erbjuder arbetslivsorienterad- och livsorienterad service.
 • erbjuder olika slag av sysselsättning dagtid under vardagar.
 • verksamheten består bland annat av underleverantörsarbete och man har goda kontakter till de lokala företagen.
 • har en egen hantverksbod där dagverksamhetens produkter saluförs.
 • är beläget i Närpes centrum.

Kontaktuppgifter

Närboda serviceenhet

Nygränden 1, 64200 Närpes

Enhetschef

Sara Eriksson
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sjukskötare

Ramona Holm
Tfn 0247 431 254
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Johanna Söderback
Tfn 0247 431 631
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Boendet

Gammelvägen 117, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 663 | 0247 431 667

Dagverksamheten på Nybrovägen

Nybrovägen 4, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 544
Tfn 0247 431 545
Tfn 0247 431 546
Tfn 0247 431 577

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun