Morrestorns serviceenhet

Morrestorns serviceenhet erbjuder boendeverksamhet i form av lägenhets- och stödboende samt elevinternat. Dessutom erbjuder man korttidsvård för barn.

Vardagsrum
kök
Höghus
Gul husbyggnad
Strand

Morrestorns lägenhets- och stödboende

  • är ett boende som består av nio lägenheter i olika storlekar.
  • kansliet och de gemensamma utrymmena är belägna i en skild lägenhet.
  • stödboendelägenheterna finns på olika håll i Pargas.
  • personalen är tillgänglig dygnet runt.
  • för de brukare som uppnått pensionsåldern ges personligt, anpassat stöd
  • dagtid.
  • är beläget på gångavstånd från Pargas centrum.

Pjukala elevinternat

  • erbjuder boende, internat och korttids- samt lovvård.
  • är beläget cirka tre kilometer från Pargas centrum intill havet med tillgång till strand och strandbastu.
  • personalen är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Morrestorns serviceenhet

Tennbyvägen 42 bostad 13, 21600 Pargas

Enhetschef

Marjo Lepistö-Grönroos
Tfn 0247 431 312
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Susanne Ålgars
Tfn 0247 431 380
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Lägenhetsboende

Tennbyvägen 42, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 328

Stödboende

Tfn 0274 431 329

Pjukala elevinternat

Pjukalavägen 134, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 330

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun