Mocca serviceenhet

Mocca serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet både i Pargas och i Åbo.

Hantverksprodukter
Matsal
Soffa och bord
Hantverksprodukter

Mocca dagverksamhet

 • är en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning.
 • erbjuder meningsfullt arbete och sysselsättning utgående från den enskilda arbetstagarens önskemål, även inom den öppna arbetsmarknaden.
 • verksamheten utgörs av fyra grupper som heter köks-, fixar-, hantverks- och underleverantörsgruppen.
 • har även en egen butik där man säljer sina hantverk, precis vid ingången till enheten.
 • personalen består av fem handledare.
 • ligger centralt i Pargas centrum.

Annexet

 • erbjuder individuellt anpassad verksamhet för personer som är i behov av tydliga strukturer och rutiner.
 • verksamheten består bland annat av underleverantörsarbete, data och musik.
 • Annexet erbjuder även eftermiddagsverksamhet.
 • personalen består av tre handledare.
 • är beläget cirka tre kilometer från Pargas centrum.

Flätan

 • är en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning.
 • verksamheten består bland annat av underleverantörsarbete, utlokaliserad arbetsverksamhet och hantverk.
 • är beläget i centrala Åbo.

Mocca backen

 • är en dagverksamhet som erbjuder individuellt anpassad verksamhet för personer som är i behov av tydliga strukturer och rutiner.
 • verksamheten består av sinnesstimulerande, fysiska och skapande aktiviteter enligt individuella behov samt social samvaro och upplevelser av olika slag.
 • personalen består av vårdare.
 • är beläget vid Kårkulla samkommun i Kirjala, cirka 10 kilometer från Pargas centrum.

Kontaktuppgifter

Mocca serviceenhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Enhetschef

Yvonne Aspelin
Tfn 0247 431 331
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Aya Lundsten
Tfn 0247 431 307
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mocca dagverksamhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 317

Mocca dagverksamhet Annexet 

Industrigatan 22, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 318

Mocca dagverksamhet Flätan i Åbo

Trädgårdsgatan 19 B, 20100 Åbo
Tfn 0247 431 320

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun