Mocca serviceenhet

Mocca serviceenhet erbjuder livsorienterande- och arbetslivsorienterande verksamhet både i Pargas och i Åbo.

Hantverksprodukter
Matsal
Soffa och bord
Hantverksprodukter

Mocca dagverksamhet

 • är en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning.
 • erbjuder meningsfullt arbete och sysselsättning utgående från den enskilda arbetstagarens önskemål.
 • erbjuder även utlokaliserad arbetsverksamhet och arbete med stöd
 • verksamheten består av hantverksarbete, köksarbete och underleverantörsarbete. Fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt vuxenutbildning ingår också i verksamheten
 • har en egen butik där egna hanterverksprodukter säljs.
 • personalen består av vårdare, handledare och en arbetslivstränare.
 • ligger centralt i Pargas centrum.

Annexet

 • erbjuder individuellt anpassad verksamhet för personer som är i behov av tydliga strukturer och rutiner.
 • verksamheten består av sinnesstimulerande, fysiska, kulturella och skapande aktiviteter enligt individuella behov samt social samvaro.
 • personalen består av vårdare och handledare.
 • är beläget cirka tre kilometer från Pargas centrum.

Flätan

 • är en anpassad arbetsplats för vuxna personer med funktionsnedsättning.
 • erbjuder meningsfullt arbete och sysselsättning utgående från den enskilda arbetstagarens önskemål
 • verksamheten består av hantverksarbete, köksarbete, städuppgifter. Fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt vuxenutbildning ingår också i verksamheten.
 • personalen består av handledare
 • är beläget i centrala Åbo.

Mocca backen

 • är en dagverksamhet som erbjuder individuellt anpassad verksamhet för personer som är i behov av tydliga strukturer och rutiner.
 • verksamheten består av sinnesstimulerande, fysiska och skapande aktiviteter enligt individuella behov samt social samvaro och upplevelser av olika slag.
 • personalen består av vårdare.
 • är beläget vid Kårkulla samkommun i Kirjala, cirka 10 kilometer från Pargas centrum.

Olympiaden

 • är en psykosocial öppenvårds dagverksamhet som stöder vuxna personer med psykisk ohälsa.
 • personalen arbetar utgående från ett holistiskt synsätt och erbjuder verksamhet som innehåller fysisk aktivitet, social samvaro och kreativ verksamhet.
 • personalen är mån om att bidra till en vardag med möjlighet att uppleva, lära sig nytt om sig själv och sin omvärld samt att få känna att man kan lyckas.
 • är beläget vid ett naturskönt område på Kirjalaön i Pargas, cirka 10 kilometer från Pargas centrum.

Kontaktuppgifter

Mocca serviceenhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 331

Enhetschef

Yvonne Aspelin
Tfn 0247 431 331
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Aya Lundsten
Tfn 0247 431 307
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mocca dagverksamhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 317

Mocca dagverksamhet Annexet 

Industrigatan 22, 21600 Pargas
Tfn 0247 431 318

Mocca dagverksamhet Flätan i Åbo

Trädgårdsgatan 19 B, 20100 Åbo
Tfn 0247 431 320

Olympiaden specialdagverksamhet

Bostadsvägen 27, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 292

Mocca dagverksamhet Mocca backen

Kårkullavägen 142 G, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431275 / Tfn 0247 431290

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun