Malms serviceenhet

Malms serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad.

kök
kök
Husbyggnad
Soffa och bord
Tv-rum

Södermalms boende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • är ett aktivt boende med sammanlagt 10 platser.
  • personal finns på plats då servicetagarna är hemma.
  • är beläget i Jakobstad.

Spireavägens gruppboende

  • erbjuder gruppboende med fem platser.
  • är ett autismboende med TEACCH-metoden som arbetssätt.
  • verksamheten är strukturerad med fasta rutiner och med visuellt stöd.
  • personal finns på plats då servicetagarna är hemma.
  • är beläget i Jakobstad.

Kontaktuppgifter

Malms serviceenhet

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 366
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Södermalms boende

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad
Gruppboende: tfn 0247 431 646
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 647

Spireavägens gruppboende

Spireavägen 7, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 645

Ställföreträdare
Micaela Svenlin
Tfn 0247 431 644

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun