Majparkens serviceenhet

Majparkens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Arabiastranden i Helsingfors.

Höghus
Vardagsrum

Majparkens serviceenhet

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende i ett hus med sju våningar.
  • gruppboendet finns på fyra våningar.
  • en våning består av lägenhetsboende.
  • på bottenplan finns Helsingfors omsorgsbyrå.
  • många av brukarna på Majparken har en aktiv fritid.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget vid den natursköna miljön vid Arabiastranden i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Majparkens serviceenhet

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 467/485/468

Enhetschef

Peter Moberg
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sjukskötare

Anna-Karin Nygren
Tfn 0247 431 265
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun