Lövlunden-Malms serviceenhet

Lövlunden-Malms serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Larsmo och Jakobsstad.

Vardagsrum
Vardagsrum
Matsal
Kök
TV-rum

Lövlundens boende i Larsmo

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • gruppboendet riktar sig främst till äldre personer och personer med grav funktionsnedsättning.
  • gruppboendet består av två hus med 10 platser.
  • lägenhetsboendet består av tre lägenheter.
  • personal finns på plats dygnet runt i gruppboendet.
  • är beläget på Sandelsgränd 5, Larsmo.

Södermalms boende i Jakobsstad

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende i centrala Jakobstad
  • är ett aktivt boende med sammanlagt 10 platser
  • personal finns på plats då servicetagarna är hemma
  • är beläget på Södermalmsgatan 15, Jakobsstad

Kontaktuppgifter

Lövlunden-Malms serviceenhet

Lövlundens boende

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo
Tfn 0247 431 642

Södermalms boende

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad
Gruppboende tfn 0247 431 646
Lägenhetsboende tfn 0247 431 647

Enhetschef

Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 366
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Mona Fagerholm
Tfn 0247 431 693
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Jennie Karf
Tfn 0247 431 641
fornamn.efternamn@karkulla.fi


Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun