Lövlundens serviceenhet

Lövlundens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Larsmo.

Vardagsrum
Vardagsrum
Matsal
Kök
TV-rum

Lövlundens serviceenhet

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • gruppboendet riktar sig främst till äldre personer och personer med grav funktionsnedsättning.
  • gruppboendet består av två hus med 10 platser.
  • lägenhetsboendet består av tre lägenheter.
  • personal finns på plats dygnet runt i gruppboendet.
  • är beläget i Larsmo.

Kontaktuppgifter

Lövlundens serviceenhet

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo

Enhetschef

Maria Norrman
Tfn 0247 431 641
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Kristine Gäddnäs
Tfn 0247 431 642
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun