Kyrkslätts serviceenhet

Kyrkslätts serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende och korttidsvård. Enheten är belägen i Kyrkslätt.

Gult radhus
Två röda stolar
Aula

Kyrkslätts serviceenhet

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende och korttidsvård.
  • erbjuder seniorverksamhet.
  • till enheten hör ett gruppboende med fem platser, fem lägenheter och en korttidsplats. 
  • stödboende ordnas för personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning.
  • servicetagarna deltar i många aktiviteter utanför boendet.
  • är beläget i ett egnahemshus med naturskön omgivning.
  • personal finns på plats dygnet runt.

Kontaktuppgifter

Kyrkslätts serviceenhet

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt
Tfn 0247 431 532

Enhetschef

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Anna Fagerholm

Kyrkslätts boende

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt
Tfn 0247 431 477 / 0247 431 478
kyboende@karkulla.fi

Kyrkslätts stödboende

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt
Tfn 0247 431 477 / 0247 431 478
kyboende@karkulla.fi

Kyrkslätts korttidsvård

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt
Tfn 0247 431 477 / 0247 431 478
kyboende@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun