Kvarnens serviceenhet

Kvarnens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende. Enheten är belägen nära centrum av Karis.

Gult hus
Gult hus
Uteplats
Vardagsrum

Kvarnens boende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • erbjuder stödboende till vuxna personer.
  • i boendet bor personer i varierande ålder och med olika grad av funktionsnedsättning.
  • på boendet erbjuds även seniorverksamhet.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget i en lugn och fridfull miljö nära centrum av Karis.

Kontaktuppgifter

Kvarnens serviceenhet

Kvarnvägen 2-4, 10300 Karis

Enhetschef

Maria Gröndahl
Tfn 0247 431 504
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Inger Blomqvist
Tfn 0247 431 446
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kvarnens boende

Kvarnvägen, 2-4 10300 Karis
kaboende@karkulla.fi

Gruppboende
Tfn 0247 431 503

Lägenhetsboende
Tfn 0247 431 505

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun