Kvalita serviceenhet

Kvalita serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt stödboende i Korsholm.

Radhus
Radhustomt
Fastigheten Kvalita serviceenhet

Reveln

  • är ett lägenhetsboende med nio radhuslägenheter.
  • erbjuder även stöd till personer som bor utanför boendet.
  • personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut.
  • är beläget i Korsholm.

Trädgårdsvägen

  • är ett grupp- och lägenhetsboende.
  • har fyra gruppboendeplatser och tre lägenheter.
  • personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut.
  • är beläget i Korsholm.

Kontaktuppgifter

Kvalita serviceenhet

Reveln 8 A 1, 65610 Korsholm
Trädgårdsvägen 9-11, 65610 Korsholm


Trädgårdsvägen
Tfn 0247 431 684 (lägenhetssidan)
Tfn 0247 431 683 (gruppsidan)

Reveln
Tfn 0247 431 656

Enhetschef

Anna Nylund
Tfn 0247 431 606
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Sandra Hellström
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun