Kvadria serviceenhet

Kvadria serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och
sysselsättning. Enheten är belägen i Vasa med omnejd.

Stor industrihall
kvadraten01_1000
Rum med bord och stolar
Matlagning
Grönväxt i kruka

Arbetscentralen

 • erbjuder både arbetslivsorienterande- och livsorienterande service.
 • verksamheten består av underleverantörsarbete, biltvättservice och en filmgrupp som heter ”Snigel TV” gör olika reportage, tv-serier och sketcher som publiceras på webbsidan www.snigeltv.com.
 • även vuxenutbildning och social träning ingår i verksamheten liksom handarbete och pyssel.
 • är beläget i Vasa, Stenhaga.

Hantverket

 • är en butik där servicetagarna säljer sina produkter.
 • verksamheten består även av en grupp servicetagare som gör mindre snickeriarbeten, handarbeten och pyssel.
 • är beläget vid arbetscentralen i Vasa.

Dagcentret

 • erbjuder livsorienterande service för personer med grav funktionsnedsättning och  servicetagare med autismspektrumtillstånd.
 • verksamheten består av pysselverksamhet, sinnesstimulering, utevistelse, musikstunder med mera.
 • är beläget i Vasa, Klemetsö

.

Kvadrias dagverksamhet i Molpe

 • erbjuder arbetslivsorienterande service, arbetsträning och arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte.
 • verksamheten består av underleverantörsarbeten inom plast, metall- och förpackningsbranschen.
 • till arbetsuppgifterna på enheten hör också vedarbeten och tillverkning av trädgårdsmöbler. Fysiska aktiviteter som dagliga promenader och inslag av vuxenutbildning och social träning hör också till programmet.
 • är beläget i Molpe.

Sundom lantgård

 • erbjuder daglig verksamhet med fokus på gröna värderingar.
 • verksamheten består bland annat av gräsklippning och skötsel av odlingar. På vardagarna sköter man också om djuren.
 • på vintern arbetar man med olika snickeriarbeten, vävning och andra hantverk.
 • utomhus är man sysselsatt med snöskottning och vedarbete.
 • beställningsarbeten som till exempel bär- och äppelplockning samt vedklyvning görs också.
 • är beläget i Sundom.

Kontaktuppgifter

Kvadria serviceenhet

Gnejsgränd 1, 65300 Vasa

Enhetschef

Monica Eklund
Tfn 0247 431 624
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvariga handledare

Pia Lillkåll (Dagcenter)
Tfn 0247 431 621
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Hanna Blomqvist (Molpe)
Tfn 0247 431 629
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Arbetscentralen

Gnejsgränd 1, 65230 VASA

Hantverket (butiken)
Tfn 024 7431 626

Handarbetssidan
Tfn  024 7431 565

Underleveranssidan/Snigeltv
Tfn 024 7431 625

Biltvätten
Tfn 024 7431 625

Arbetslivstränare
Ann-Charlotte Nylund
Tfn 024 7431 689

Arbetslivstränare
Åsa Stoor
Tfn 024 7431 549

Dagcentret

Magasinsgatan 12, 65100 Vasa
Tfn 024 7431 583

Sundom lantgård

Kronviksvägen 68, 65410 Sundom
Tfn 024 7431 622 / 024 7431 623

Kvadrias dagverksamhet Molpe

Flatgrundsvägen 54, 66210 Molpe
Tfn 024 7431 630 / 024 7431 578

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun