KUR serviceenhet

KUR serviceenhet erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar. Enheten hör till expert- och utvecklingscentret, som är expertenheten vid Kårkulla samkommun, med centraliserat ansvar för samkommunens specialservice, konsultationer och utbildningar.

KUR serviceenhets byggnad
konferensrum
personal sitter i en stol

KUR

  • erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar. 
  • är indelat i fyra moduler i vilka det finns utrymme för tre servicetagare per modul.
  • i fysisk anslutning till enheten finns experternas mottagningsrum, vilket
  • möjliggör dagliga expertinsatser.
  • personalen utgörs av ett mångprofessionellt team som består av sjukskötare, handledare och vårdare. Till enheten hör även personal på dagverksamheten Regnbågen.
  • personalen med sin specialkunskap arbetar morgon-, kvälls- och nattskift.
  • är beläget på en lugn plats nära naturen i Kirjala, Pargas.

Kontaktuppgifter

KUR serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 301
Tfn 0247 431 277

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Viktor Karlsson
Tfn 0247 431 107
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Matts Dahlström
Tfn 0247 431 108
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun