Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

KUR serviceenhet

Den svenskspråkiga kris- undersöknings- och rehabiliteringsenheten (KUR) finns i Pargas och hör under Egentliga Finlands välfärdsområde.

Enheten är en del av Svenska expert- och utvecklingscentret för funktionshinderservice, vilket erbjuder speciellt sköra svenskspråkiga tjänster inom funktionshinderservicen till tvåspråkiga välfärdsområden samt landskapet Åland.

KUR serviceenhets byggnad
konferensrum
personal sitter i en stol

KUR

  • Enheten erbjuder kris-, undersöknings- och rehabiliteringsperioder för vuxna personer med intellektuella och övriga funktionsnedsättningar. Dessutom erbjuds undersökning och vård oberoende av vilja enligt specialomsorgslagen samt undersökningsperioder för barn (under 18 år).
  • Servicen innehåller bl.a. diagnosticering, utredningar och kartläggningar, kontroll och utvärdering av läkemedelsbehandlingar, terapeutbedömningar, terapier och utredning av kommunikation och hjälpmedel.
  • Enhetens personal utgör ett mångprofessionellt team som består av sjukskötare, handledare och vårdare. Till enheten hör även personal på dagverksamheten Regnbågen.
  • Enheten får ett starkt stöd från ett multiprofessionellt team (läkare, psykolog, socialarbetare).
  • Andra sakkunnigtjänster som finns att tillgå är psykiater, barnläkare, ögonläkare, tandläkare, ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeut, nepsyhandledare och habiliteringshandledare.
  • Servicetagarnas olika behov är beaktade i utrymmenas fysiska utformning.
  • Enheten är belägen i Kirjala på ett naturskönt och lugnt område cirka tio kilometer från Pargas centrum.
  • Gällande förfrågningar om plats på enheten kontakta ledande socialarbetare Malin Haapanen tel.  040 574 8076, e-post malin.haapanen@varha.fi

Kontaktuppgifter

KUR serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 301
Tfn 0247 431 277

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternamn@varha.fi

Ansvarig handledare

Henna Helenius (-29.8.2023)
Tfn 0247 431 107
fornamn.efternamn@varha.fi

Ansvarig sjukskötare

Matts Dahlström
Tfn 0247 431 108
fornamn.efternamn@varha.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun