KUR- Kojan

  • är ett specialboende för sju personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och autism
  • är indelad i två moduler, alla servicetagare har eget rum och tillhörande badrum.
  • har egen dagverksamhet, Karusellen, som är utformad efter servicetagarens enskilda specialbehov.
  • är belägen i Kirjala på ett naturskönt och lugnt område cirka tio kilometer från Pargas centrum.
Fastigheten KUR serviceenhet

Kontaktuppgifter

KUR-enheten Kojan
Kojan (stora): tfn 0247 431 338
Kojan (lilla): tfn 0247 431 257

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Alfred Kullberg
Tfn 0444581762
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun