Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

KUR-Kojan

  • Enheten erbjuder särskilt krävande boendeservice på svenska
  • Servicen riktar sig till personer som har svår neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och/eller allvarlig psykosocial problematik
  • Enheten erbjuder individuellt anpassat boendestöd dygnet runt.
  • I servicen ingår individuellt planerad verksamhet dagtid under vardagar.
  • Enhetens personal utgör ett mångprofessionellt team som består av sjukskötare, handledare och vårdare.
  • Enheten får ett starkt stöd från ett multiprofessionellt team (läkare, psykolog, socialarbetare).
  • Vid behov finns även andra sakkunnigtjänster att tillgå, t.ex. ergoterapeut, fysioterapeut, musikterapeut, nepsyhandledare och habiliteringshandledare.
  • Servicetagarnas olika behov är beaktade i utrymmenas fysiska utformning.
  • Boendeenheten är belägen i Kirjala på ett naturskönt och lugnt område cirka tio kilometer från Pargas centrum.
Fastigheten KUR serviceenhet

Gällande förfrågningar om plats på enheten kontakta ledande socialarbetare Malin Haapanen, tel.  040 574 8076, e-post malin.haapanen@varha.fi

Kontaktuppgifter

KUR-enheten Kojan
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Kojan (stora): tfn 0247 431 338
Kojan (lilla): tfn 0247 431 257

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternamn@varha.fi

Ansvarig handledare (anträffbar kontorstid)

Paul Seppänen fr.o.m. 17.10.2022
Tfn
fornamn.efternamn@varha.fi

Sjukskötare (anträffbar kontorstid)

David Nylén
Tfn 044 458 1762
fornamn.efternamn@varha.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun