Kronans serviceenhet

Kronans serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt en
speciallägenhet. Enheten är belägen i Vasa med omnejd.

Egnahemshus
Gult hus
Vardagsrum
Matbord

Vasaboende

 • är ett grupp- och lägenhetsboende.
 • sammanlagt finns 16 boendeplatser.
 • fastigheten ägs av DUV Vasanejden.
 • på enheten bor unga vuxna med olika funktionsnedsättningar.
 • gruppbostaden har 10 rum och en lägenhet fördelat på två moduler.
 • lägenhetsboendet finns på övre våningen och består av fem lägenheter.
 • i lägenhetsboendet finns även ett allrum där brukarna kan umgås.
 • är beläget i Vasa.

Storsvedens boende

 • är ett grupp- och lägenhetsboende för seniorer.
 • sammanlagt finns 10 boendeplatser.
 • aktiviteter ordnas på boendet utgående från brukarnas önskemål.
 • på området i en radhuslänga finns en verksamhet ”Lillsveden” uppbyggd för en brukare med egen personal.
 • är beläget i Sundom.

Kontaktuppgifter

Kronans serviceenhet

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

Enhetschef

Ann-Katrin Hietanen
Tfn 0247 431 361
fornamn.efternam@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tommy Remsu
Tfn 0247 431 660
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Vasaboende

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa
Tfn 0247 431 660, 0247 431 661
vboende@karkulla.fi

Storsvedens boende

Storsvedsvägen 8 B, 65410 Sundom
Tfn 0247 431 598

Ställföreträdare

Maria Harju
Tfn 0247 431 597

Sjukskötare

Sofia Valsberg

”Lillsveden”

Storsvedsvägen 8 A 12
Tfn 044 7581 365

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun