Korallens serviceenhet

Korallens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende i Korsholm.

hus

Boendet på Monavägen

  • är ett gruppboende för seniorer och personer med specialbehov och/eller grav funktionsnedsättning.
  • sammanlagt finns 15 boendeplatser.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget i Smedsby.

Boendet i Kvevlax

  • är ett lägenhetsboende med åtta lägenheter.
  • hyresgästerna får stöd i vardagliga sysslor.
  • personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut.
  • är beläget i Tallgränd i Kvevlax.

Kontaktuppgifter

Korallens serviceenhet

Tallgränd 2-4 E12, 66530 Kvevlax
Tfn 0247 431 655
Tfn 0247 431 651

Enhetschef

Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare (Monavägen)

Ulrica Hoppela
Tfn 0247 431 218
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sjukskötare (Monavägen)

Tina Viklund
Tfn 044-4581705
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare (Tallgränd)

Maj-Len Ingman-Lillqvist
Tfn 0247 431 655
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun