Korallens serviceenhet

Korallens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende i Korsholm.

hus

Boendet på Monavägen

  • är ett gruppboende för seniorer och personer med specialbehov och/eller grav funktionsnedsättning.
  • sammanlagt finns 15 boendeplatser.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget i Smedsby.

Boendet i Kvevlax

  • är ett lägenhetsboende med åtta lägenheter.
  • hyresgästerna får stöd i vardagliga sysslor.
  • personal finns på plats kvällar, nätter och veckoslut.
  • är beläget i Tallgränd i Kvevlax.

Kontaktuppgifter

Korallens serviceenhet

Monavägen 7, 65610 Korsholm
Tfn 0247 431 362

Enhetschef

Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Jaana Östman
Tfn 0247 431 689
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig Sjukskötare

Tina Viklund
Tfn 044-4581705
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Monavägens boende

Monavägen 8, 65610 Korsholm
Modul A: Tfn 0247 431 652
Modul B: Tfn 0247 431 218
Modul C: Tfn 0247 431 653

Kvevlax boende

Tallgränd 2-4 E, 66530 Kvevlax
Tfn 0247 431 655 / 041 731 3909

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun