Kårkullavägens serviceenhet

Kårkullavägens serviceenhet erbjuder seniorboende. Serviceenheten är belägen i Kirjala, Pargas.

Gult hus
Vardagsrum
Uppfart invid huset
Grönväxt och en tavla

Kårkullavägens serviceenhet

  • är ett nytt seniorboende.
  • är ett boendealternativ för äldre personer med olika grad av funktionsnedsättning.
  • består av tre olika moduler
  • erbjuder seniorverksamhet med betoning på lugn, trivsel, hälsa och omkringliggande natur.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är belägen i Kirjala, Pargas. Området är naturskönt och lugnt, cirka tio kilometer från Pargas centrum.

Kontaktuppgifter

Kårkullavägens serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 263 

Vikarierande enhetschef

Kristel Ölander
Tfn 0247 431 262
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 263

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun