Intek serviceenhet

Intek serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Matsalen på Intek serviceenhet
Matsalen på Intek serviceenhet
Köket på Intek serviceenhet
Arbetsrummet på Intek serviceenhet

Intek serviceenhet

  • erbjuder arbetslivsorienterande- och livsorienterande service.
  • verksamheten omfattar underleverantörsarbeten och egna hantverksarbeten samt sinnesstimulerande och aktiverande uppgifter.
  • fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt inslag av vuxenutbildning och social träning ingår också i verksamheten.
  • enheten erbjuder arbete och sysselsättning till närmare 90 personer.
  • är beläget i Jakobstad på två olika verksamhetspunkter. Enheten inväntar nya verksamhetsutrymmen som förväntas bli klara under år 2021.
  • följ enhetens verksamhet på bloggen Lycka i vardagen

Kontaktuppgifter

Intek serviceenhet

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Katja Lemberg
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare/kansli

Ragnar Sandvik
Tfn 0247 431 681
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247431535

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun