Intek serviceenhet

Intek serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

matsal
matsal
kök
Arbetsrum

Intek serviceenhet

  • erbjuder arbetslivsorienterande- och livsorienterande service.
  • verksamheten omfattar underleverantörsarbeten och egna hantverksarbeten samt sinnesstimulerande och aktiverande uppgifter.
  • fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt inslag av vuxenutbildning och social träning ingår också i verksamheten.
  • enheten erbjuder arbete och sysselsättning till närmare 90 personer.
  • är beläget i Jakobstad på två olika verksamhetspunkter. Enheten inväntar nya verksamhetsutrymmen som förväntas bli klara under år 2021.
  • följ enhetens verksamhet på bloggen Lycka i vardagen

Kontaktuppgifter

Intek serviceenhet

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad

Enhetschef

Katja Lemberg
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare/kansli

Ragnar Sandvik
Tfn 0247 431 681
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Tfn 0247 431 609

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun