Intek serviceenhet

Intek serviceenhet erbjuder verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Matsalen på Intek serviceenhet
Matsalen på Intek serviceenhet
Köket på Intek serviceenhet
Arbetsrummet på Intek serviceenhet

Intek serviceenhet

  • erbjuder arbetslivsorienterande- och livsorienterande service till 90 personer
  • verksamheten erbjuder sysselsättning med underleveransarbete, hantverk, konst, vuxenutbildning och köksuppgifter.
  • sinnesstimulering och social träning ingår också i verksamheten
  • verksamheten är belägen i Jakobstad

Kontaktuppgifter

Intek serviceenhet

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 551

Enhetschef

Jennie Kanckos-Sandberg
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Katja Lemberg
Tfn 0247 431 681
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Intek dagverksamhet

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 554

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun