Fyrväpplingens serviceenhet

Fyrväpplingens serviceenhet erbjuder gruppboende för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Enheten hör till expert- och utvecklingscentret (EUC) och är belägen i Pargas.

Vardagsrum
Vardagsrum
Vardagsrum

Fyrväpplingen

  • är ett gruppboende för äldre personer i en hemlik miljö.
  • erbjuder individuell service med fokus på en trygg och meningsfull ålderdom.
  • personalen som består av vårdare, vårdbiträden och sjukskötare är tillgänglig dygnet runt.
  • är beläget vid Kårkulla EUC i Kirjala, cirka 10 kilometer från Pargas centrum.

Kontaktuppgifter

Fyrväpplingens serviceenhet

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 266/268

Enhetschef

Susanna Agge
Tfn 0247 431 287
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Daniela Lehtonen
Tfn 0247 431 269
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun