Flemingsgatans serviceenhet

Flemingsgatans serviceenhet erbjuder grupp-och stödboende. Enheten är belägen nära centrum av Ekenäs.

Gult hus
Vardagsrum
Vardagsrum
Rum med ett rött skåp

Flemingsgatans serviceenhet

  • består av tre gruppboenden som är belägna i samma hus.
  • stödboende ordnas för de personer som bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning i olika vardagliga ärenden.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget nära centrum av Ekenäs.

Kontaktuppgifter

Flemingsgatans serviceenhet

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs
Boende:
Modul 1: 0247 431 486
Modul 2: 0247 431 489
Modul 3: 0247 431 523
Stödboende:  0247 431 488

Enhetschef

Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ställföreträdare

Regina Rehn
Tfn 0247 431 395
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun