Flemingsgatans serviceenhet

Flemingsgatans serviceenhet erbjuder grupp-och stödboende. Enheten är belägen nära centrum av Ekenäs.

Gult hus
Vardagsrum
Vardagsrum
Rum med ett rött skåp

Flemingsgatans serviceenhet

Flemingsgatans boende:

  • Gruppboende med plats för 12 servicetagare
  • Ligger i Ekenäs centrum på Flemingsgatan 1

Ladugårdsgatans boende:

  • Gruppboende med lägenheter, plats för 15 servicetagare
  • Ligger i Ekenäs centrum på Ladugårdsgatan 9

Stödboende:

  • Ordnas för de personer som är bor i egen lägenhet och är i behov av stöd och handledning i olika vardagliga ärenden
  • Både hembesök och gruppträffar
  • (Personal från ladugårdsgatans boende sköter stödboendet)

Kontaktuppgifter

Flemingsgatans serviceenhet

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 487

Enhetschef

Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Mia Boström
Tfn 0247 431 524
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Janina Gustafsson
Tfn 0247 431 518

Flemingsgatans boende

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 486 / Tfn 0247 431 489

Flemingsgatans stödboende

Flemingsgatan 1, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 488

Flemingsgatans dagverksamhet

Flemingsgatan 1, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 488

Ladugårdsgatans boende

Ladugårdsgatan 9, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 488 / Tfn 0247 431 523

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun