Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i region västra Nyland ger service åt kommunerna från Hangö till Vihtis.

ekenäs1
ekenäs2
ekenäs3

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Vi som jobbar här:

Socialarbetare Johanna Martin fungerar som länk mellan Kårkulla samkommun och hemkommunen. Socialarbetaren bereder förslag till omsorgsprogram och bereder underlag för ekonomiplanen. Därtill hör stödsamtal med servicetagaren och anhöriga samt deltagande i olika teammöten till socialarbetarens arbetsuppgifter.

Habiliteringshandledaren Lena Ahlroth jobbar med servicetagare, familjer och personal enligt socialpedagogiska och specialpedagogiska principer. Målet med arbetet är att stöda servicetagarens självständighet, självbestämmande och delaktighet.

Psykolog är Ann-Sofi Lundström. Till psykologens arbetsuppgifter hör att stöda servicetagarens psykiska välmående och att erbjuda psykologsamtal vid behov. Till psykologuppgifter hör också psykologiska testningar, bedömningar och utredningar.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i västra Nyland

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 521
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Psykolog

Ann-Sofi Lundström
Tfn 0247 431 520

Socialarbetare

Johanna Martin
Tfn 0247 431 519

Habiliteringshandledare

Lena Ahlroth
Tfn 0247 431 522

Vikarierande nepsy-handledare

Ida Blomqvist (3.10.2022- )
Tfn 0247 431 283

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun