Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i region västra Nyland ger service åt kommunerna från Hangö till Vihtis.

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

ekenäs1
ekenäs2
ekenäs3

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Socialarbetaren bereder förslag till omsorgsprogram och bereder underlag för ekonomiplanen. Därtill hör stödsamtal med servicetagaren och anhöriga samt deltagande i olika teammöten till socialarbetarens arbetsuppgifter.

Habiliteringshandledaren jobbar med servicetagare, familjer och personal enligt socialpedagogiska och specialpedagogiska principer. Målet med arbetet är att stöda servicetagarens självständighet, självbestämmande och delaktighet.

Till psykologens arbetsuppgifter hör att stöda servicetagarens psykiska välmående och att erbjuda psykologsamtal vid behov. Till psykologuppgifter hör också psykologiska testningar, bedömningar och utredningar.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i västra Nyland

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun