Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i region västra Nyland ger service åt kommunerna från Hangö till Vihtis.

ekenäs1
ekenäs2
ekenäs3

Expertteamet i västra Nyland

Expertteamet i västra Nyland ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Vi som jobbar här:

Socialkurator Johanna Martin fungerar som länk mellan Kårkulla samkommun och hemkommunen. Socialkuratorn bereder förslag till omsorgsprogram och bereder underlag för ekonomiplanen. Därtill hör stödsamtal med brukare och anhöriga samt deltagande i olika teammöten till socialkuratorns arbetsuppgifter.

Pedagogiska handledaren Lena Ahlroth jobbar med brukare, familjer och personal enligt socialpedagogiska och specialpedagogiska principer. Målet med arbetet är att stöda brukarens självständighet, självbestämmande och delaktighet.

Psykolog är Ann-Sofi Lundström. Till psykologens arbetsuppgifter hör att stöda brukarens psykiska välmående och att erbjuda psykologsamtal vid behov. Till psykologuppgifter hör också psykologiska testningar, bedömningar och utredningar.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i västra Nyland

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 521
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ann-Sofi Lundström

Psykolog

Tfn 0247 431 520

Johanna Martin

Socialkurator

Tfn 0247 431 519

Lena Ahlroth

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 522

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun