Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet i mellersta Österbotten har servicepunkt i Vasa och ger service åt kommunerna Vasa, Korsholm och Vörå.

Rött höghus
Rum med en grön soffa
kaffebord

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i mellersta Österbotten, Vasa

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa
Tfn 0247 431 679
e-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ann-Sofi Blom

Socialkurator
Tfn 0247 431 678

Karolin Lindedahl

Psykolog
Tfn 0247 431 680

Dominique Donner

Vikarierande pedagogisk handledare
Tfn 0247 431 688

Nicolina Nygård

Vikarierande pedagogisk handledare
Tfn 0247 431 696

Pia Forsman-Fant

Autismhandledare
Tfn 0247 431 677

Ida Lönnquist

Autismhandledare
Tfn 0247 431 674

Susanne Hedman

Läkarsekreterare
Tfn 0247 431 697

Mikael Grönroos

Konsulterande läkare

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun