Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet i mellersta Österbotten har servicepunkt i Vasa och ger service åt kommunerna Vasa, Korsholm och Vörå.

Vasa servicepunkt

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i mellersta Österbotten, Vasa

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa
Tfn 0247 431 679
e-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Socialarbetare

Ann-Sofi Blom
Tfn 0247 431 678

Psykolog

Karolin Lindedahl
Tfn 0247 431 680

Vikarierande habiliteringshandledare

Dominique Donner
Tfn 0247 431 688

Habiliteringshandledare

Anna-Lena Lindh
Tfn 0247 431 696

Nepsy-handledare

Pia Forsman Fant
Tfn 0247 431 677

Nepsy-handledare

Ida Stenhäll
Tfn 0247 431 674

Habiliteringshandledare

Emma Perus
Tfn 040 1678445

Läkarsekreterare

Susanne Hedman
Tfn 0247 431 697

Konsulterande läkare

Mikael Grönroos

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun