Expertteamet i södra Österbotten

Expertteamet i södra Österbotten finns i Närpes och ger service åt kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö, Kristinestad och Kurikka.

rött hus
konferensrum

Expertteamet i södra Österbotten

Expertteamet i södra Österbotten, Närpes ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i södra Österbotten

Nybrovägen 13, 64200 Närpes
Tfn 0247 431 687
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Socialarbetare

Linda Ek-Malm
Tfn 0247 431 687

Habiliteringshandledare

Therese Lundén
Tfn 0247 431 604

Nepsy-handledare

Pia Forsman-Fant
Tfn 0247 431 677

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun