Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet servicepunkt finns i Jakobstad och ger service åt kommunerna Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Vörå.

Fastigheten Stationsvägen i Jakobstad
Personalen på omsorgsbyrån i Jakobstad

Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i norra Österbotten

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad
Tfn kansli: 0247 431 670
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Socialarbetare

Gun Vikström
Tfn 0247 431 673

Socialarbetare

Maria Grahn
Tfn 0247 431 672

Habiliteringshandledare

Camilla Krokfors
Tfn 0247 431 599

Nepsy-handledare

Ida Stenhäll
Tfn 0247 431 674

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun