Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet servicepunkt finns i Jakobstad och ger service åt kommunerna , Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Vörå.

Stationsvägen 1
Personalen på omsorgsbyrån i Jakobstad

Expertteamet i norra Österbotten

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, expertteamets servicepunkt, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i norra Österbotten

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad
Tfn kansli: 0247 431 670
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Görel Ek-Jussila

Socialkurator
Tfn 0247 431 672

Gun Vikström

Socialkurator
Tfn 0247 431 673

Camilla Krokfors

Pedagogisk handledare
Tfn 0247 431 599

Ida Lönnquist

Autismhandledare i Österbotten
(EUC)
Tfn 0247 431 674

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun