Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet i mellersta Nylands finns i Helsingfors och ger service till kommunerna i mellersta Nyland.

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

omsorgsbyrån helsingfors 15
omsorgsbyrån helsingfors 09
omsorgsbyrån helsingfors 13
omsorgsbyrån helsingfors 10

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun