Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet i mellersta Nylands finns i Helsingfors och ger service till kommunerna i mellersta Nyland.

omsorgsbyrån helsingfors 15
omsorgsbyrån helsingfors 09
omsorgsbyrån helsingfors 13
omsorgsbyrån helsingfors 10

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 516
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Psykolog

Thomas Londen
Tfn 0247 431 513

Psykolog

Annina Pessala-Driver
Tfn 0247 431 512

Socialarbetare

Kitty Ekman
Tfn 0247 431 515

Habiliteringshandledare

Andrea Westerén
Tfn 0247 431 517

Nepsy-handledare

Jesper Ylämurto
Tfn 0247 431 435

Habiliteringshandledare

Oona Östman
Arbetsledig -11.4.2023

Vikarierande habiliteringshandledare

Jenny Johansson (12.10.2022- )
Tfn 0247 431 384

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun