Expertteamet i östra Nyland

Expertteamet i östra Nyland finns i Borgå och ger service åt kommunerna i östra Nyland.

Hus
Glasdörrar
Hörlurar
Aula
Konferensutrymme

Expertteamet i östra Nyland

Expertteamet ger råd, handledning, stöd och information. Du kan träffa expertteamet i ditt eget hem, i skolan eller på din dag- eller arbetsverksamhet. Expertteamet hjälper till med att göra en personlig plan för den service du ska få och stöder dig och din familj vid stora förändringar i livet.

Kontaktuppgifter

Expertteamet i Borgå

Teknikbågen 1 (1:a våningen)
06100 Borgå

Christel Lindqvist

Psykolog
Tfn 0247 431 509

Petra Suuronen

Pedagogisk handledare
Tfn 0247 431 511

Katarina Dahlgren

Pedagogisk handledare
Tfn 0247 431 541

Sofie Rikberg

Socialkurator
Tfn 0247 431 508

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun