Centrumbackens serviceenhet

Centrumbackens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende, samt boende med stöd i Borgå med omnejd. Enheten är belägen i centrum av Borgå.

Hus
Husfasad
Kök

Näse boende

  • erbjuder gruppboende med 10 platser och lägenhetsboende med 10 lägenheter. Därtill erbjuds stödboendeservice för servicetagare som bor i egna lägenheter/fastigheter i Borgå regionen. 
  • de flesta av servicetagarna arbetar under vardagarna.
  • de personer som är pensionerade erhåller seniorverksamhet i hemmet.
  • personalstyrkan består av vårdare, ansvarig sjukskötare, ansvarig handledare/ställföreträdare och enhetschef.
  • är beläget i Näse invid Borgå centrum.

Kontaktuppgifter

Centrumbackens serviceenhet

Alexandersbågen 6, 06100, Borgå
Tfn 0247 431 453

Enhetschef

Anders Skog
Tfn 0247 431 453
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Linda Carlström
Tfn 0247 431 373
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Paulina Westin
Tfn 044 458 1711
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Näse boende
Alexandersbågen 6 A 1, 06100, Borgå
Näse gruppboende Tfn 0247 431 448
Näse lägenhetsboende Tfn 0247 431 456

Centrumbackens stödboende
Stödboende Tfn 0247 431 457 / Tfn 0247 431 309

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun