Centrumbackens serviceenhet

Centrumbackens serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i centrum av Borgå.

Hus
Husfasad
Kök

Näse boende

  • erbjuder gruppboende med 10 platser och lägenhetsboende med 10 lägenheter. Därtill finns en lägenhet som används som klubbrum. 
  • de flesta av brukarna på boendet arbetar under vardagarna.
  • de brukare som är pensionerade erhåller seniorverksamhet i hemmet.
  • personalstyrkan består av vårdare, sjukskötare och enhetschef.
  • är beläget i Näse invid Borgå centrum.

Jackarbygatans boende

  • erbjuder strukturerad verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom autismspektrum.
  • är uppdelat i två moduler med åtta boendeplatser samt en lägenhet.
  • personalstyrkan består av vårdare, sjukskötare och enhetschef.
  • är beläget på Jackarbygatan i Borgå centrum.

Kontaktuppgifter

Centrumbackens serviceenhet

Alexandersbågen 6, 06100, Borgå

Enhetschef

Anders Skog
Tfn 0247 431 453
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Näse boende
Alexandersbågen 6, 06100, Borgå

Ställföreträdare

Linda Carlström
Tfn 0247 431 373
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Näse gruppboende tfn 0247 431 448
Näse lägenhetsboende tfn 0247 431 456

Jackarbygatans boende
Jackarbygatan 4, 06100, Borgå

Ställföreträdare

Yeiner Turunen-Forsbäck
Tfn 0247 431 392
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Jackarbygatans A-sida tfn 0247 431 452
Jackarbygatans B-sida tfn 0247 431 391

Sjukskötare

Catarina Borg
Tfn 044-4581711

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun