Brogränds serviceenhet

Brogränds serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Österby.

Rött hus
Röd stuga
Gårdsplan
Vardagsrum
Stort fönster

Österby boende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • byggnaden är uppdelad i två moduler och två skilda lägenheter.
  • brukarna har ett stort stödbehov.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget i Österby på ett lugnt egnahemhusområde, cirka fyra kilometer från centrum.

Kontaktuppgifter

Brogränds serviceenhet

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs

Tfn A: 040 5748082
Tfn B: 050 3433318

Enhetschef

Linda Mattsson, tfn 02 4743 1502
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun