Brogränds serviceenhet

Brogränds serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Österby.

Rött hus
Röd stuga
Gårdsplan
Vardagsrum
Stort fönster

Brogränds boende

  • erbjuder grupp- och lägenhetsboende.
  • byggnaden är uppdelad i två moduler och två skilda lägenheter.
  • servicetagarna har ett stort stödbehov.
  • personal finns på plats dygnet runt.
  • är beläget i Österby på ett lugnt egnahemhusområde, cirka fyra kilometer från centrum.

Kontaktuppgifter

Brogränds serviceenhet

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs
Tfn 0247 431 483

Enhetschef

Linda Mattsson, tfn 02 4743 1502
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Sanna Gustafsson, tfn 02 4743 1579
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Maria Puranen, tfn 044 45 81 730
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Brogränds boende

Cylindergränd 4, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 497
Tfn modul-A: 040 5748082
Tfn modul-B: 050 3433318

Brogränds dagverksamhet

Flemingsgatan 1, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 497

Cylindergränds boende

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs
Tfn 02 4743 1483

Barnboendet Humlan

Flemingsgatan 1, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 016 / Tfn 041 731 4646

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun