Bostadsvägens serviceenhet

Bostadsvägens serviceenhet består av verksamhetspunkterna Skansvägen i Pargas samt Bäckåkergården i Åbo. Från och med september 2022 kommer Bostadsvägens serviceenhet att bestå av Bostadsvägens boende i Kirjala (nuvarande Lyan) och Bäckåkergården i Åbo. Majoriteten av Peppargränds och Skansvägens servicetagare och personal flyttar till Bostadsvägens boende.

Rött hus
Rum med soffa
Säng med lift

Skansvägen

· är ett seniorboende bestående av två parhus
 erbjuder korttidsvård för vuxna.
· personal finns på plats dygnet runt
· är beläget i centrala Pargas.

Bäckåkergården

· är ett lägenhetsboende för personer som behöver hjälp eller stöd i vardagen
· erbjuder också stöd för personer som bor i egna lägenheter inom Åbo
· personalen handleder, hjälper och stöder utgående från individuella behov samt gemensamma beslut och målsättningar
· ligger två kilometer från Åbo centrum. På promenadavstånd finns även dagverksamheten Flätan där många av Bäckåkergårdens hyresgäster utför sin dagliga verksamhet.

Kontaktuppgifter

Bostadsvägens serviceenhet

Bäckåkersstigen 2, 20810 Åbo
Tfn 0247 431 332

Enhetschef

Cecilia Salonius
Tfn 0247 431 219
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Jeanette Eriksson
Tfn 0247 431 014
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Ramona Lindroos
Tfn 0247 431 332
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bäckåkergårdens boende
Bäckåkersstigen 2, 20810 Åbo
Tfn 0247 431 326

Bäckåkersgårdens stödboende
Bäckåkersstigen 2, 20810 Åbo
Tfn 0247 431 352

Bostadsvägens boende
Bostadsvägens 27, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 292

Bostadsvägens stödboende
Bostadsvägens 27, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 293

Skansvägens boende
Skansvägen 16, 21600 Pargas
Hus 1: tfn 0247 431 333
Hus 2: tfn 0247 431 334

Lyan
Bostadsvägen 2, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 292

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun