Björnbackens serviceenhet

Björnbackens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende och korttidsvård.

Radhus
Sandlåda med leksaker
En nallebjörn
Vilorum
Vardagsrum och kök
Tavlor

Linjevägens boende

 • är ett lägenhetsboende i grupp.
 • består av fem rum samt tre lägenheter i anslutning till boendet.
 • här bor unga vuxna.
 • personal finns på plats då servicetagarna är hemma.
 • servicetagarna arbetar under vardagarna inom olika verksamhetsformer.
 • är beläget i Jernböle, Borgå.

Linjebo korttidsvård

 • ligger i anslutning till Linjevägens boende och erbjuder korttidsvård för barn och unga.
 • erbjuder en trygg, trivsam och hemlik boendemiljö.
 • arbetar för ett gott samarbete med barnens och de ungas anhöriga.
 • erbjuder stimulerande aktiviteter som främjar utveckling och självständighet.
 • är beläget i Jernböle, Borgå.

Björnstigens boende

 • är ett nytt och modernt boende som består av 12 lägenheter.
 • servicetagarna erbjuds individuell handledning för självständigt boende.
 • servicetagarna arbetar under vardagarna inom olika verksamhetsformer.
 • personal finns på plats då servicetagarna är hemma.
 • är beläget i Huktis, Borgå.

Jackarbygatans boende

 • är ett gruppboende med 9 platser
 • strukturerat boende för personer med funktionshinder och autism
 • Individanpassad vård och service dygnet runt
 • är beläget i Östermalm, Borgå

Klubben

 • erbjuder livsorienterad verksamhet.
 • innehållet är skräddarsytt och strukturerat för personerna som behöver individuellt anpassad daglig sysselsättning.

Kontaktuppgifter

Björnbackens serviceenhet

Björnstigen 2-4K, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 451

Enhetschef

Linda Ahonen
Tfn 0247 431 451
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare Linjevägen/Linjebo

Hanna-Sofia Lindén
Tfn 0247 431 479
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare för Björnstigen/Jackarbygatan

Alexandra Vuokkovaara
Tfn 0247 431 022
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare, koordinator för korttidsvård

Lotten Hellroos
Tfn 0247 431 347
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Björnstigens boende
Björnstigen 2-4K, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 370

Linjevägens boende
Linjevägen 34 B, 06100 Borgå
Tfn  0247 431 450

Linjebo korttidsvård
Linjevägen 34 B, 06100 Borgå
Tfn  0247 431 347

Björnbacken dagverksamhet
Jackarbygatan 4, 06100 Borgå
Tfn  0247 431 347

Jackarbygatans gruppboende
Jackarbygatan 4, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 452 / Tfn 0247 431 391

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun