Bennäs serviceenhet

Bennäs serviceenhet erbjuder grupp- och lägenhetsboende samt
arbetslivsorienterad- och livsorienterad service.

Rött hus med snö omkring
Gårdsbild
Trädgård
Vedstapel
Fastigheten Bennäs serviceenhet

Bennäs lägenhetsboende

 • erbjuder lägenhetsboende och stödboende.
 • boendet består av två radhus.
 • personalen finns på plats dygnet runt.
 • är beläget i ett bostadsområde i Bennäs centrum.

Lövö boende

 • är ett grupp- och lägenhetsboende som består av Storstugan med fem platser och tre lägenheter samt Drängstugan som är en skild byggnad på området.
 • är beläget i en lugn, lantlig naturnära miljö med arbetscentralen Lövögården på samma gård.
 • boendet har ingen personal dagtid under vardagar då servicetagarna arbetar. Under veckosluten finns det personal dygnet runt.
 • är beläget i Pedersöre.

Lövögården

 • erbjuder arbete och sysselsättning till närmare 30 personer.
 • består av en gårdsgrupp med barack, bagarstuga, snickeri och den lilla mangården Erikas.
 • har en verksamhet där man betonar miljömedvetenhet, naturmaterial, fritt skapande och gröna fingrar.
 • för utegruppen är vedhantering ett viktigt arbete som består av att kapa, klyva, sortera, lasta i skottkärra, stapla och köra ut den torkade veden till kunderna.
 • i Bagarstugan kan man vintertid ägna sig åt bland annat keramik, tovning, träslöjd och sömnad. Hantverken säljs i Lövögårdens egen butik.
 • köksgruppen tillreder mat tillsammans med en handledande kock åt alla på Lövögården.
 • är beläget i en lantlig miljö i Pedersöre.

Kontaktuppgifter

Bennäs serviceenhet

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

Enhetschef

Ann-Sofie Liljekvist
Tfn 0247 431 364
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare (50 %)

Margaretha Gunnar
Tfn 0247 431 649
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Anna Johansson
Tfn 0247 431 015
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bennäs lägenhetsboende

Kvarnbacksvägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 634 / 0247 431 633
blagenhe@karkulla.fi

Lövöboende

Förstevägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 643
lovoboende@karkulla.fi

Lövögården dagverksamhet

Förstevägen 4, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 619 / 0247 431 613
lovogarden@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun