Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.

Backebo serviceenhet

Backebo serviceenhet erbjuder korttidsvård och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad.

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som organisation, och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de tvåspråkiga välfärdsområdena den 1.1.2023.

Egnahemshus
Sovrum med vita väggar
Lekrum

Backebo korttidsvård

 • har fem platser för korttidsvård för barn.
 • erbjuder avlastning till familjer som har barn med specialbehov.
 • utgår från familjernas behov och önskemål vid planeringen av verksamheten.
 • rutiner och trygghet är viktigt.
 • har anpassat miljön till barnen och kan erbjuda omväxlande verksamhet med närhet till parker, skog och strand.
 • personalen arbetar oftast kvällstid, helger och nätter.
 • dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom barnen är i dagvård.
 • är beläget i Jakobstad.

Villa Skata

 • erbjuder fyra platser för lägenhetsboende och fyra platser för korttidsvård. Verksamheten finns i skilda byggnader.
 • verksamheten riktar sig till ungdomar och vuxna.
 • korttidsvården erbjuder avlastning till familjer som har ungdomar med specialbehov.
 • för ungdomar och vuxna inom korttidsvården ingår även boende- och socialträning i verksamheten. Närheten till stadens centrum är till stor fördel.
 • personalen arbetar oftast kvällstid, helger och nätter.
 • dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom servicetagarna är på jobb eller i skola.
 • är beläget i Jakobstad.

Kotten barnboende

Kontaktuppgifter

Backebo serviceenhet

Backebo korttidsvård

Spireavägen 7, 68600 Jakobstad

Villa Skata boende

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad

Villa Skata korttidsvård

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad

Kotten barnboende

Skrufvilagatan 10, 68910 Bennäs

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun