Backebo serviceenhet

Backebo serviceenhet erbjuder korttidsvård och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad.

Egnahemshus
Sovrum med vita väggar
Lekrum

Backebo korttidsvård

 • har fem platser för korttidsvård för barn.
 • erbjuder avlastning till familjer som har barn med specialbehov.
 • utgår från familjernas behov och önskemål vid planeringen av verksamheten.
 • rutiner och trygghet är viktigt.
 • har anpassat miljön till barnen och kan erbjuda omväxlande verksamhet med närhet till parker, skog och strand.
 • personalen arbetar oftast kvällstid, helger och nätter.
 • dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom barnen är i dagvård.
 • är beläget i Jakobstad.

Villa Skata

 • erbjuder fyra platser för lägenhetsboende och fyra platser för korttidsvård. Verksamheten finns i skilda byggnader.
 • verksamheten riktar sig till ungdomar och vuxna.
 • korttidsvården erbjuder avlastning till familjer som har ungdomar med specialbehov.
 • för ungdomar och vuxna inom korttidsvården ingår även boende- och socialträning i verksamheten. Närheten till stadens centrum är till stor fördel.
 • personalen arbetar oftast kvällstid, helger och nätter.
 • dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom brukarna är på jobb eller i skola.
 • är beläget i Jakobstad.

Kontaktuppgifter

Backebo serviceenhet

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad

Vikarierande enhetschef för korttidsvård

Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 353
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Backebo korttidsvård

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad
Korttidsvård för barn: tfn 0247 431 632

Villa Skata

Ställföreträdare: tfn 0247 431 382
Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Lägenhetsboende: tfn 0247 431 354
Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Korttidsvård för tonåringar och vuxna: tfn 0247 431 354

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun