Backebo serviceenhet

Backebo serviceenhet erbjuder korttidsvård och lägenhetsboende. Enheten är belägen i Jakobstad.

Egnahemshus
Sovrum med vita väggar
Lekrum

Backebo korttidsvård

 • har fem platser för korttidsvård för barn.
 • erbjuder avlastning till familjer som har barn med specialbehov.
 • utgår från familjernas behov och önskemål vid planeringen av verksamheten.
 • rutiner och trygghet är viktigt.
 • har anpassat miljön till barnen och kan erbjuda omväxlande verksamhet med närhet till parker, skog och strand.
 • personalen arbetar oftast kvällstid, helger och nätter.
 • dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom barnen är i dagvård.
 • är beläget i Jakobstad.

Villa Skata

 • erbjuder fyra platser för lägenhetsboende och fyra platser för korttidsvård. Verksamheten finns i skilda byggnader.
 • verksamheten riktar sig till ungdomar och vuxna.
 • korttidsvården erbjuder avlastning till familjer som har ungdomar med specialbehov.
 • för ungdomar och vuxna inom korttidsvården ingår även boende- och socialträning i verksamheten. Närheten till stadens centrum är till stor fördel.
 • personalen arbetar oftast kvällstid, helger och nätter.
 • dagtid är det sällan någon verksamhet, eftersom servicetagarna är på jobb eller i skola.
 • är beläget i Jakobstad.

Kotten barnboende

Kontaktuppgifter

Backebo serviceenhet

Tfn 0247 431 354 (vuxna), Tfn 0247 431 632 (barn)

Enhetschef

Sofia Holmborg-Snellman
Tfn 0247 431 353
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig handledare

Heidi Sjöberg
Tfn 0247 431 120
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ansvarig sjukskötare

Sofia Holmborg
Tfn 0247 431 590
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Backebo korttidsvård

Spireavägen 7, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 632

Villa Skata boende

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 354

Villa Skata korttidsvård

Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 382

Kotten barnboende

Skrufvilavägen 10, 68910 Bennäs
Tfn 0247 431 121

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun