Bäckåkergårdens serviceenhet

Bäckåkergårdens serviceenhet erbjuder lägenhetsboende samt boendestöd till personer som bor i Åbo och behöver handledning och stöd med vardagssysslor. Till enheten hör också ett psykosocialt boende- och en öppenvårds dagverksamhet i Kirjala, Pargas.

Brunt hus
Vardagsrum
Odling i lådor
Rött hus
Får

Bäckåkergården

 • är ett lägenhetsboende för personer som behöver någon form av service, hjälp eller stöd för att vardagen ska fungera.
 • erbjuder också stöd för personer som bor i egna lägenheter inom Åbo.
 • personalen hjälper och stöder utgående från individuella behov och gemensamma beslut.
 • ligger två kilometer från Åbos absoluta centrum, Salutorget.  På promenadavstånd finns även dagverksamheten Flätan där många av Bäckåkergårdens hyresgäster utför sin dagliga verksamhet.

Lyan

 • är ett psykosocialt boende som stöder personer med psykisk ohälsa till en meningsfull vardag.
 • består av ett grupp- och lägenhetsboende med sammanlagt 19 platser
 • personalen stöder och ger service utgående från individuella behov med personcentrerad planering och verksamhetsterapeutiska metoder i fokus.
 • är beläget i ett naturskönt område på Kirjalaön i Pargas.

Olympiaden

 • är en psykosocial öppenvårds dagverksamhet som stöder vuxna personer med psykisk ohälsa
 • personalen arbetar utgående från ett holistiskt synsätt och erbjuder verksamhet som innehåller fysisk aktivitet, social samvaro och kreativ verksamhet. 
 • personalen är mån om att bidra till en vardag med möjlighet att uppleva, lära sig nytt om sig själv och sin omvärld samt att få känna att man kan lyckas. 
 • är beläget i ett naturskönt område på Kirjalaön i Pargas.

Kontaktuppgifter

Lägenhetsboende i Åbo

Bäckåkerstigen 2, 20810 Åbo
Tfn 0247 431 326

Lägenhetsboende i Kirjala

Bostadsvägen 27, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 292

Olympiaden

Bostadsvägen 27, 21610 Kirjala
Tfn 044-458 1716, 044-458 1724

Vikarierande enhetschef

Elin Kamis
Tfn 0247 431 358
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Följ oss på sociala media!

karkullasamkommun