Enheter i västra Nyland

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna i västra Nyland.

Expertteamet i västra Nyland

Adress:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Telefon:

0247 431 521

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

*Regionförvaltning i västra Nyland

Adress:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Telefon:

0247 431 403

Mera information

Brogränds serviceenhet

Adress:

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs

Telefon:

0247 431 484

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Dagtek serviceenhet

Adress:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Telefon:

0247 431 406

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Flemingsgatans serviceenhet

Adress:

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs

Telefon:

0247 431 487

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Fyrens serviceenhet

Adress:

Linjegatan 28, 10900 Hangö

Telefon:

0247 431 444

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kvarnen-Österby serviceenhet

Adress:

Kvarnvägen 2-4, 10300 Karis
Böningsvägen 22, 10620 Ekenäs

Telefon:

0247 431 503

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information