Enheter i mellersta och södra Österbotten

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna i mellersta och södra Österbotten.

Regionchef i mellersta och södra Österbotten
Mari-Anette Rönnlund
Tfn 0247 431 600

Expertteamet i mellersta Österbotten

Adress:

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa

Telefon:

0247 431 679

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i södra Österbotten

Adress:

Nybrovägen 13
64200 Närpes

Telefon:

0247 431 687

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Korallens serviceenhet

Adress:

Tallgränd 2-4 E12, 66530 Kvevlax

Telefon:

0247 431 362

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kristallens serviceenhet

Adress:

Kronviksvägen 68, 65410 Sundom

Telefon:

0247 431 692

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kronans serviceenhet

Adress:

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

Telefon:

0247 431 361

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kvadria serviceenhet

Adress:

Gnejsgränd 1, 65300 Vasa

Telefon:

0247 431 624

Email:

fornman.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kvalita serviceenhet

Adress:

Reveln 8 A 1, 65610 Korsholm

Telefon:

0247 431 606

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Nygränd serviceenhet

Adress:

Nygränden 1, 64200 Närpes

Telefon:

0247 431 666

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information

Närboda serviceenhet

Adress:

Gammelvägen 117, 64200 Närpes

Telefon:

0247 431 666

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Sydboda serviceenhet

Adress:

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Telefon:

0247 431 607

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information