Expertteamet i mellersta Nyland

Adress:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Telefon:

0247 431 516

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Adress:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Telefon:

0247 431 305

Mera information

Gladas serviceenhet

Adress:

Gladasvägen 2 c24, 01390 Vanda

Telefon:

0247 431 276

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kyrkslätts serviceenhet

Adress:

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Telefon:

0247 431 532

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Majparkens serviceenhet

Adress:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Telefon:

0247 431 401

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Octavens serviceenhet

Adress:

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Telefon:

0247 431 430

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Ringvägarnas serviceenhet

Adress:

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors

Telefon:

0247 431 469

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Treklangens serviceenhet

Adress:

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00390 Helsingfors

Telefon:

0247 431 430

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Västerledens serviceenhet

Adress:

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla

Telefon:

0247 431 359

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Enheter i mellersta Nyland

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna i mellersta Nyland.