Expert- och utvecklingscenter

Expert- och utvecklingscentret (EUC) vid Kårkulla samkommun har centraliserat ansvar för samkommunens rådgivning, handledning, konsultationer och fortbildningar samt för samkommunens kris-, undersöknings- och rehabiliteringsverksamhet (KUR). EUC följer med forskning inom branschen och har en central position då det gäller att utveckla verksamheten inom samkommunen.

Expertteamet i mellersta Nyland

Adress:

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Telefon:

0247 431 516

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i mellersta Österbotten

Adress:

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa

Telefon:

0247 431 679

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i norra Österbotten

Adress:

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Telefon:

0247 431 670

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i södra Österbotten

Adress:

Nybrovägen 13, 64200 Närpes

Telefon:

0247 431 687

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i västra Nyland

Adress:

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Telefon:

0247 431 521

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i Åboland

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expertteamet i östra Nyland

Adress:

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Telefon:

0247 431 510

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Fyrväpplingens serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 287

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

KUR serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 291

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

KUR- Kojan

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 338, 0247 431 257

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Saktis serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 287

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information