Expert- och utvecklingscenter

Expertteamet i Åboland

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 337

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Fyrväpplingens serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 287

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

KUR serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 291

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

KUR- Kojan

Adress:

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 338, 0247 431 257

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Saktis serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 287

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information