Enheter i Åboland

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna i Åboland och Expert- och utvecklingscentret (EUC).

Expertteamet i Åboland

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

*Regionförvaltning i Åboland

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 224

Mera information

Bostadsvägens serviceenhet

Adress:

Peppargränd 8, 21600 Pargas

Telefon:

0247 431 332

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kårkullavägens serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 262

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Mocca serviceenhet

Adress:

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Telefon:

0247 431 331

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information

Peppargränds serviceenhet

Adress:

Tennbyvägen 42 bst. 13, 21600 Pargas

Telefon:

0247 431 312

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Smålands serviceenhet

Adress:

Violavägen 4-6, 25700 Kimito (boende)
Sågvägen 9, 25700 Kimito (dagverksamhet)
Mästarvägen 10, 25700 Kimito (boende)

Telefon:

0247 431 311

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Serviceenheter under expert- och utvecklingscentret