Enheter i Åboland

Kårkulla samkommun har 43 serviceenheter med cirka 100 verksamhetsställen från Karleby i norr till Borgå i öst. Nedan hittar du presentationer över enheterna i Åboland. Expert- och utvecklingscentret (EUC) har fyra serviceenheter i Åboland: KUR serviceenhet, KUR-Kojan, Fyrväpplingens serviceenhet och Saktis serviceenhet.

Chef för Expert-och utvecklingscentret
Susanne Karlsson
Tfn 0247 431 381

Regionchef i Åboland
Hilve Sandblom
Tfn 0247 431 224

Expertteamet i Åboland

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 337

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Bläsnäs serviceenhet

Adress:

Peppargränd 8, 21600 Pargas

Telefon:

0247 431 332

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Bäckåkergårdens serviceenhet

Adress:

Bäckåkerstigen 2, 20810 Åbo

Telefon:

0247 431 326

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Kårkullavägens serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 262

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Mocca serviceenhet

Adress:

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Telefon:

0247 431 331

Email:

fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information

Morrestorns serviceenhet

Adress:

Tennbyvägen 42 bst. 13, 21600 Pargas

Telefon:

0247 431 312

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Smålands serviceenhet

Adress:

Sågvägen 9, 25700 Kimito

Telefon:

0247 431 311

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Triangelns serviceenhet

Adress:

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Telefon:

0247 431 310

Email:

fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Serviceenheter under expert- och utvecklingscentret