gratsi bild1

Samkommunens uppdaterade riktlinjer 27.11.2020 om COVID-19 -viruset

Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Pandemigruppen består av överläkaren, företagshälsovårdaren, avdelningsskötaren, verksamhetschefen och personalchefen. Följande riktlinjer gäller från och med 27.11.2020:

Samkommunens uppdaterade riktlinjer 27.11.2020 om COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.