covid

Samkommunens uppdaterade riktlinjer 21.1.2021 om COVID-19

Samkommunens pandemigrupp följer med läget och myndigheternas rekommendationer och uppdaterar kontinuerligt de interna riktlinjerna. Pandemigruppen består av överläkaren, företagshälsovårdaren, avdelningsskötaren, verksamhetschefen och personalchefen. Följande riktlinjer gäller från och med 21.1.2021:

Samkommunens uppdaterade riktlinjer 21.1.2021 om COVID-19 -viruset hittas här och uppdateras efter behov.