Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
covid

Samkommunens gällande coronadirektiv inom boende- och dagverksamhet

Pandemigruppen inom samkommunen följer kontinuerligt med COVId-19 läget, både nationellt och regionalt och består av verksamhetschefen, överläkaren, personalchefen, företagshälsovårdaren och avdelningsskötaren. Gruppen ger övergripande direktiv och rekommendationer för samkommunens servicetagare och personal utgående från myndigheternas direktiv.

Pandemigruppen sammankommer regelbundet för att följa med hur situationen utvecklas, verkställandet av myndighetsanvisningar och antalet smittade i samkommunen. Frågor kring pandemigruppens direktiv behandlas i första hand på enhets- och regionnivå, medan frågor som inte kan besvaras på regionnivå hänvisas till pandemigruppen (pandemigruppen@karkulla.fi)

Coronadirektiv för boendeverksamheten inom Kårkulla (26.10.2021)

Coronadirektiv för dagverksamheten inom Kårkulla (13.10.2021)