covid

Samkommunens gällande coronadirektiv för boende- och dagverksamheten

Pandemigruppen inom samkommunen följer kontinuerligt med COVId-19 läget, både nationellt och regionalt och består av verksamhetschefen, överläkaren, personalchefen, företagshälsovårdaren och avdelningsskötaren. Gruppen ger övergripande direktiv och rekommendationer för samkommunens servicetagare och personal utgående från myndigheternas direktiv.

Pandemigruppen sammankommer regelbundet för att följa med hur situationen utvecklas, verkställandet av myndighetsanvisningar och antalet smittade i samkommunen. Frågor kring pandemigruppens direktiv behandlas i första hand på enhets- och regionnivå, medan frågor som inte kan besvaras på regionnivå hänvisas till pandemigruppen (pandemigruppen@karkulla.fi)

Coronadirektiv för boendeverksamheten inom Kårkulla (26.10.2021)

Coronadirektiv för dagverksamheten inom Kårkulla (30.11.2021)