En uppslagen dator

Regionala nämnden i Åbolands möteskalendarium hösten 2021 och våren 2022

Regionala nämnden i Åboland håller sitt följande sammanträde måndagen den 13.12.2021 kl. 15:00.

Våren 2022

Nämnden håller sammanträde onsdagen den 12.1.2022 kl. 15.00 på centralförvaltningen i Kirjala.
Kalendarium för våren 2022 fastställs på mötet 12.1.2022.