Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
flags

Pressinformation: Kårkulla samkommuns fullmäktigemöte 8.11.2021

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag den 8 november 2021 sammanträtt till mandatperiodens första möte. Christer Rönnlund från SFP fortsätter som fullmäktiges ordförande för mandatperioden 2021-2025.

Till ny styrelseordförande valdes Nina af Hällström (SFP) från Esbo. Nina af Hällström är politices magister och arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS. Det är med stor iver hon ser fram emot sitt uppdrag som Kårkullas styrelseordförande.

– Jag kommer att aktivt arbeta med social- och hälsovårdsreformen.  Personalens och servicetagarnas övergång till välfärdsområdena ska ske smidigt och utgångspunkten måste vara att det blir bättre än tidigare ur allas synvinkel.

Till viceordförande för styrelsen valdes Kjell Grönqvist från SDP. Övriga styrelsemedlemmar är: Hilkka Toivonen (De Gröna), Roger Eriksson (SFP), Roger Weintraub (SAML), Christian Karlsson (SANNF), Irja Bergholm (VF), Camilla Bergman-Kärpijoki (SAML), Elin Härmälä (SDP), Tuula Närvä (De Gröna) och Conny Granqvist (SFP).

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet