Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
flags-1024x277

Pressinformation: Kårkulla samkommuns fullmäktigemöte 15.2.2022

Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag sammanträtt för att behandla samkommunens lagstadgade sammanställning, som ska inlämnas till välfärdsområdena senast den 28 februari 2022.

Som en följd av välfärdsreformen upphör Kårkulla samkommun som en organisation och Kårkullas uppdrag och verksamhet övergår till de sju tvåspråkiga välfärdsområdena Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland, Västra Nyland, Östra Nyland, Vanda-Kervo, Kymmenedalen samt Helsingfors stad.  Den aktuella sammanställningen redogör för de tillgångar, skulder och förbindelser som överförs till välfärdsområdena enligt genomförandelagens (616/2021) 20 §.

Kårkulla samkommun arbetar intensivt med en verksamhetsmodell för att trygga de svenskspråkiga sakkunnigtjänsternas framtid. Kärnan i modellen är svenskspråkiga polikliniktjänster och svenskspråkiga enheter för särskilt krävande boendeservice. Servicen skulle rikta sig till personer som behöver få ett brett spektrum av specialiserade tjänster på svenska, för att deras vardag ska fungera. För att kunna samla och upprätthålla det svenskspråkiga kunnandet behöver serviceproduktionen överskrida välfärdsområdenas gränser.

Kårkulla samkommuns målsättning är att dessa tjänster skulle bli en del av det samarbetsavtal som görs mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena, ett arbete som koordineras av Egentliga Finlands välfärdsområde. En förutsättning för samarbetet är att de övriga tvåspråkiga välfärdsområdena inser nyttan av ett nationellt samarbete för att hålla den svenskspråkiga kompetensen samlad och att det finns ett brett stöd för samarbete över välfärdsområdesgränserna för att bevara och vidareutveckla en kompetens som byggts upp under 60 år av verksamhet.

För mera information,

Christer Rönnlund, fullmäktigeordförande
Tfn 040-813 1664

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Tfn 0247 431 007

Kårkulla samkommun ger service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och är en av Svenskfinlands största arbetsgivare med ca 1000 anställda. Verksamhetens syfte är att säkra en kvalitativt god omsorg och målet är att vara en attraktiv och modern arbetsplats som har en god personalpolitik.