Vaccin mot coronavirus

Omorganisering i Norra Österbotten, Jakobstad

För att minska smittspridning mellan enheterna kommer INTEK dag- och arbetsverksamheten från och med den 17.2.2022 till 6.3 2022 att förverkligas på boenden för de servicetagare som har boendeplats inom Kårkulla.

Detta gäller följande boende:

Malms se

Sandåkers se

Backebo se

För de servicetagare som enbart erhåller dag- och arbetsverksamhet av Kårkulla och får sin dagverksamhet på Intek förverkligas dag- och arbetsverksamheten som vanligt. Personal från dag- och arbetsverksamheten omfördelas till boendena under denna tid.

Ann-Catrine Vuolle

regionchef