Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Läs mer om våra principer för dataskydd.
en bild på sjukskötare Mari Löfstedt

Mari Löfstedt, sjukskötare med ansvarsuppgifter vid Fyrens serviceenhet i Hangö

Intervju med Mari Löfstedt, sjukskötare med ansvarsuppgifter vid Fyrens serviceenhet i Hangö

Berätta lite om din arbetshistoria på Kårkulla samkommun:

Jag började som ambulerande sjukskötare i januari 2018, men hade faktiskt redan arbetat som vårdare 2012-2013 på Fyrens serviceenhet inom den dagliga verksamheten. Även efter 2013 jobbade jag en tid som inhoppare på Fyrens boende.

I november 2020 hade jag möjlighet att byta mitt jobb som ambulerande sjukskötare för att kunna vara med och starta upp ett nytt sätt att arbeta på Fyrens serviceenhet. Just nu provar vi den nya så kallade triangelmodellen där enhetschef, ansvarig handledare och sjukskötare jobbar intensivt tillsammans för att arbetet på enheten ska löpa så smidigt som möjligt. Alla tre i triangeln arbetar tätt tillsammans och har eget ansvarsområde. Jag tycker själv att vi är bra stöd för varandra.

Beskriv ditt nuvarande jobb som sjukskötare med ansvarsuppgifter vid Fyrens serviceenhet:

​Jag ansvarar över sjukvårdsarbetet på serviceenheten och deltar också i vårdarbetet. Jag ansvarar även över läkemedelshanteringen och hjälper och stöder de läkemedelsansvariga. Sedan fungerar jag som kontaktperson mellan boendet, bashälsovård och specialsjukvård. Jag har också ansvar över regionens LOVe-utbildningar. En annan viktig arbetsuppgift jag har är att ge råd och handledning i hälsosamma levnadsvanor och så är jag hygienansvarig samt en del av den nya triangelmodellen.

Det som jag tycker har varit en stor förändring från mitt ambulerande arbete är att jag nu har tid att planera och arbeta mera förebyggande då jag nu enbart arbetar på en enhet.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga i ditt jobb?

Som sjukskötare inom omsorgen behöver du ett öppet sinne och mycket tålamod. Du behöver ha grundkunskaper inom sjukvårdens alla områden och vara bekväm med att göra bedömningar av vårdbehovet och handleda brukare och personal i vårdfrågor. Sedan behöver du även kunna jobba med människor som har ett annorlunda sätt att uppfatta sig själv, sin kropp och sin omvärld och som ofta har svårigheter i att uttrycka sina upplevelser. Ibland är man mera detektiv än sjukskötare. Detta är dock sådant du lär dig med tiden och att arbeta nära våra brukare är den bästa skolan. Det bästa med jobbet som sjukskötare på Kårkulla samkommun är kontakten med brukarna och den glada respons man får av dem.

Är ett jobb som sjukskötare något som intresserar dig? Bekanta dig då med våra lediga jobb eller lämna in en öppen ansökan!