Serviceutbud 2021 lattlast parm

Lättläst serviceutbud

Kårkulla samkommuns service

Kårkulla samkommun erbjuder service i hela Svenskfinland.
Samkommunens uppgift är att erbjuda service till personer med intellektuell eller annan funktionsnedsättning och deras familjer.
Kårkullas serviceutbud finns nu även på lätt svenska och kan läsas här

Kårkulla erbjuder service till:

• barnfamiljer
• ungdomar
• vuxna
• seniorer

Kårkullas serviceutbud består av:

• expertteamens verksamhet
• boendeservice
• dag- och arbetsverksamhet
• expert- och utvecklingscentrets service