Ungdom vid dator

Lättläst om Sote

Lättläst om social- och hälsovårdsreformen

Sote heter Sohä på svenska.

Det är en förkortning för social- och hälsovårdsreform.

Reform betyder förändring.

Sote = en förändring av social- och hälsovården i Finland.

Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft 1.1.2023.

På Kårkullas webbsida under Vår verksamhet och Servicetagare kan Du läsa mera om social-och hälsovårdsreformen