En hund som blir klappad

Kvalitetsmätningar för år 2021

Kvalitetsmätningarna görs årligen i januari för att kunna utvärdera hela föregående år. Samtliga mätningar är öppna fram till 31.1.2022. Mätningarna görs elektroniskt som webbformulär i Webropol. Alla svar behandlas anonymt.

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv (innefattande temporärboendeservice)

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv kan göras av en eller flera närstående till servicetagaren.
Webbformuläret skickas ut via Kårkullas allmänna e-post adress och finns även tillgängligt på Kårkullas webbsida (https://karkulla.fi/var-verksamhet/anhoriga/)

Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv

Kvalitetsmätningar ur servicetagarperspektiv

Det rekommenderas att kommunikationsstödjande hjälpmedel används för att öppna upp frågorna. Servicetagare fyller i webbformuläret tillsammans med sin kontaktperson/handledare eller närstående. Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv (innefattande temporärboendeservice)


Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv kan göras av en eller flera närstående till servicetagaren.
Webbformuläret finns tillgängligt på Kårkullas webbsida (https://karkulla.fi/var-verksamhet/brukare/)

Kvalitetsmätning ur servicetagarperspektiv

Kvalitetsmätning för arbete med stöd service