Kontaktuppgifter

På denna sida hittar du Kårkullas kontaktuppgifter.

Förvaltning

Centralförvaltningen

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Pargas. Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 (växel öppen, vardagar kl. 9-15)
info@karkulla.fi | fornamn.efternamn@karkulla.fi

man

Otto Ilmonen

Samkommunsdirektör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 007, internt kortval 237

kvinna

Minna Näsman

Ekonomichef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 010, internt kortval 768

kvinna

Jeanette Gripenberg

Personalchef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 220

man

Otto Domars

Verksamhetschef

Centralförvaltningen / servicepunkten i Vasa
Fredsgatan 16 B 2. vån.
65100 Vasa
Tfn 0247 431 201

kvinna

Eva Isaksson-Holmberg

Arbetarskyddschef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 233

kvinna

Nina Taxell-Ahlbäck

Förvaltningssekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 217

kvinna

Pernilla Blomgren

Personalsekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 202

kvinna

Camilla Ekström

Ekonomisekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 211

kvinna

Malin Johansson

Informatör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 215

kvinna

Mariella Kronström

Vikarierande Rekryterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 207

kvinna

Anne Ramstedt

Löneräknare (räknar löner för Åboland och västra Nyland)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 204

kvinna

Maria Holmström

Löneräknare (räknar löner för Österbotten och mellersta Nyland)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 203

kvinna

Mikaela Sundqvist

Löneräknare (Räknar inhopparnas löner.
M2 stödperson. Ansökningar till FPA/Folksam.)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 212

man

Fredrik Bäcksholm

Löneräknare (Räknar löner för socialvårdslagen §27d och konsulter.Anställningsintyg, semestrar. Förtroendevaldas arvoden.)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 213

janetteaosterholm

Janette Österholm

Löneräknare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 004

kvinna

Emma Söderström

Löneräknare (Räknar löner för mellersta och södra Österbotten samt östra Nyland.)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 210

man

Peter Ekman

Huvudkassör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 206

Mikaela Biström-Kajakoski

Mikaela Biström-Kajakoski

Vikarierande Reskontraskötare (försäljningsreskontra)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 208

man

Mikael Ekblom

IT-chef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 225

man

Marius Brunberg

IT-planerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 570

man

Paul Söderholm

IT-stöd i Åboland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 232

Anton Elmen

Anton Elmén

IT-stöd i Åboland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 259

man

Peter Grönberg

IT-stöd i Nyland

Centralförvaltningen (servicepunkten i Raseborg)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 282

peterantliten

Peter Antfolk

IT-stöd i Nyland

Centralförvaltningen (Treklangens serviceenhet)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 399

man

Johan Sjöberg

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 536

man

Stefan Holm

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen (servicepunkten i Närpes)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 548

man

Mats Kronqvist

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen (Intek serviceenhet)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 580

man

Peter Blomgren

Fastighetschef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 214

kennetliten

Kenneth Lindroos

Teknisk disponent i Nyland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 050 315 7159

man

Johan Nysten

Teknisk disponent i Österbotten

Centralförvaltningen (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 685

jennyliten

Jenny Åkerberg

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 216

noraliten

Nora Vahalahti

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 346

kvinna

Daniela Sjöström

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 227

contact

Veronica Rönnqvist

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 221

ritaliten

Rita Johansson

Kanslist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 226

kvinna

Carola Jahnsson

Företagshälsovårdare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 261

solveigliten

Solveig Wilén

Kanslist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 205

evaliten

Eva Strandwall

Receptionist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 222

Expert- och utvecklingscentret
kvinna

Susanne Karlsson

Chef för Expert- och utvecklingscentret

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 381

kvinna

Mia Bergman

Avdelningsskötare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 251

kvinna

Malin Haapanen

Ledande socialkurator

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 231

kvinna

Susanne Hedman

Kanslist/läkarsekreterare

Expert- och utvecklingscentret (omsorgsbyrån i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 697

kvinna

Carola Jahnsson

Hälsovårdare för Vårdhemmet och företagshälsovårdare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 261

kvinna

Annika Lahtinen

Autismhandledare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 234

kvinna

Anita Norrdahl

Ledande psykolog

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 235

kvinna

Marina Paju

Kanslist/läkarsekreterare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 238

kvinna

Gunveig Söderbacka

Utvecklare av dag- och arbetsverksamhet

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 348

kvinna

Lotta Mutanen

Utvecklare av boendeverksamheten

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 543

Marialindtsromliten-2021

Maria Lindström

Kvalitetsutvecklare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 400

kvinna

Ann Murray

Utvecklare av den elektroniska klientjournalen

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 594

man

Jesper Johans

Vikarierande Fysioterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 255

kvinna

Solveig Wilén

Kanslist

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 205

kvinna

Jenni Peltonen

Autismhandledare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Ekenäs)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 283

kvinna

Pia Forsman-Fant

Autismhandledare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 677

kvinna

Ida Stenhäll

Autismhandledare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Jakobstad)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 674

man

Jesper Ylämurto

Autismhandledare

Expert- och utvecklingscentret ( servicepunkten i Helsingfors)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 435

man

André Heikius

Överläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 011 (internt kortval 769)

kvinna

Sirkku Setänen

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

contact

Johanna Granvik

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

kvinna

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Man

Daniel Fogler

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

man

Mikael Grönroos

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

kvinna

Dunja Kanto

Konsulttandläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 260

contact

Katja Walden

Munhygienist

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

kvinna

Ingela Sandvik-Wahlroos

Konsultögonläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

man

Jonathan Witick

Ledande habiliteringshandledare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Borgå)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 576

man

Niclas Öberg

Ergoterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 001

kvinna

Susanna Agge

Enhetschef för KUR serviceenhet, Fyrväpplingens serviceenhet, Saktis serviceenhet och enheten Kojan

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 287

Man

Robert Paul

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Disa Kneck-Möller

Disa Kneck-Möller

Musikterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 241

contact

Riikka Vatilo

Konsultläkare i Nyland

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

kvinna

Ylva Holm

Talterapeut

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 542

Regionförvaltning

Kårkulla samkommuns regioner leds av sex regionchefer.

kvinna

Hilve Sandblom

Regionchef i Åboland

Strandvägen 8 lokal 3,
21600 Pargas
Tfn 0247 431 224

kvinna

Ann-Catrine Vuolle

Regionchef i norra Österbotten

Stationsvägen 1, 2. vån.
68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 608

kvinna

Trude Jansson-Wenberg

Regionchef i västra Nyland

Norra strandgatan 19
10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 403

anninaliten

Annina Alexandersson

Regionchef i östra Nyland

Teknikbågen 1
06100 Borgå
Tfn 0247 431 402

kim meller

Kim Meller

Vikarierande Regionchef i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 305

Mari-Anette Rönnlund

Mari-Anette Rönnlund

Regionchef i mellersta och södra Österbotten

Fredsgatan 16 B, 2. vån., 65100 Vasa
Tfn 0247 431 600

kvinna

Pia-Maria Isaksson

Kanslist i norra Österbotten

Tfn 0247 431 670

contact

Emilia Back (vikarie Edith Nyman)

Kanslist i mellersta Österbotten

Tfn 0247 431 679

solveigliten.a4faf4c95d70049bc06541b0c4e978af62

Solveig Wilén

Kanslist i Åboland

Tfn 0247 431 205

kvinna

Ann-Louise Stam

Kanslist i västra Nyland

Tfn 0247 431 521

Pia Mikkonen

Pia Mikkonen

Kanslist i mellersta Nyland

Tfn 0247 431 516

kvinna

Annica Åhman

Kanslist i östra Nyland

Tfn 0247 431 510

Regionala expertteam (före detta omsorgsbyråer)

Norra Österbotten
Görel Ek-Jussila

Görel Ek-Jussila

Socialkurator

Tfn 0247 431 672

Vikström

Gun Vikström

Socialkurator

Tfn 0247 431 673

Camilla Krokfors

Camilla Krokfors

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 599

contact

Ida Lönnquist

Autismhandledare i Österbotten

Tfn 0247 431 674

Mellersta Österbotten

Ann-Sofi Blom

Socialkurator

Tfn 0247 431 678

Dominique Donner

Vikarierande pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 688

Karolin Lindedahl

Psykolog

Tfn 0247 431 680

Ida Lönnquist

Autismhandledare

Tfn: 0247 431 674

Pia Forsman-Fant

Autismhandledare

Tfn 0247 431 677

Tina Back

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 696

Södra Österbotten

Linda Ek-Malm

Socialkurator

Tfn 0247 431 687

Therese Lundén

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 604

Pia Forsman-Fant

Autismhandledare

Tfn 0247 431 677

Åboland
kvinna

Arja Edenvall

Socialkurator

Tfn 0247 431 337

Jessica kakko

Jessica Kakko

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 336

kvinna

Annika Lahtinen

Autismhandledare

Tfn 0247 431 234

Västra Nyland
cof

Ann-Sofi Lundström

Psykolog

Tfn 0247 431 520

kvinna

Johanna Martin

Socialkurator

Tfn 0247 431 519

Lena Ahlroth

Lena Alroth

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 522

kvinna

Jenni Peltonen

Autismhandledare

Tfn 0247 431 283

Mellersta Nyland
Thomas Londen

Thomas Londen

Psykolog

Tfn 0247 431 513

Anniina Pessala-Driver

Anniina Pessala-Driver

Psykolog

Tfn 0247 431 512

Kitty Ekman

Kitty Ekman

Socialkurator

Tfn 0247 431 515

Andrea Westerén

Andrea Westerén

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 517

Oona Östman

Oona Östman

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 384

man

Jesper Ylämurto

Autismhandledare

Tfn 0247 431 435

kvinna

Jenni Peltonen

Autismhandledare

Tfn 0247 431 283

Östra Nyland
Lindqvist_Christel

Christel Lindqvist

Psykolog

Tfn 0247 431 509

Suuronen_Petra

Petra Suuronen

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 511

Dahlgren_Katarina

Katarina Dahlgren

Pedagogisk handledare

Tfn 0247 431 541

Sofie Rikberg

Sofie Rikberg

Socialkurator

Tfn 0247 431 508

man

Jesper Ylämurto

Autismhandledare

Tfn 0247 431 435

Serviceenheter

Våra serviceenheter i norra Österbotten

I norra Österbotten har vi åtta serviceenheter.

Regionchef i norra Österbotten
Ann-Catrine Vuolle

Stationsvägen 1, 2. vån., 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 608

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Egnahemshus

Backebo serviceenhet

Boende

Ebba Brahe esplanaden 4, 68600 Jakobstad

Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 353
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Rött hus med snö omkring

Bennäs serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

Ann-Sofie Liljekvist
Tfn 0247 431 364
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Intek serviceenhet

Intek serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad

Katja Lemberg
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Kök

Lövlundens serviceenhet

Boende

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo

Maria Norrman
Tfn 0247 431 641
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
kök

Malms serviceenhet

Boende

Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad

Jenny Häggblom-Pihlajamäki
Tfn 0247 431 366
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Soffgrupp

Nyboda serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

Jennie Kanckos-Sandberg
Tfn 0247 431 605
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Blått hus

Sandåkers serviceenhet

Boende

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Personalen på omsorgsbyrån i Jakobstad

Expertteamet i norra Österbotten

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad
Tfn kansli: 0247 431 670
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Ljusrött hus

Soldalens serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Måttisgatan 8, 67600 Karleby

Carina Forsström
Tfn 0247 431 601
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Våra serviceenheter i mellersta och södra Österbotten

I mellersta och södra Österbotten har vi åtta serviceenheter.

Regionchef i mellersta och södra Österbotten
Mari-Anette Rönnlund

Fredsgatan 16 B  2. vån., 65100 Vasa
Tfn 0247 431 600

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

hus

Korallens serviceenhet

Boende

Tallgränd 2-4 E12, 66530 Kvevlax

Enhetschef
Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362

Mera information
Egnahemshus

Kronans serviceenhet

boende

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

Enhetschef
Ann-Katrin Hietanen
Tfn 0247 431 361

Mera information
kvadraten01_1000

Kvadria serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Gnejsgränd 1, 65300 Vasa

Monica Eklund
Tfn 0247 431 624
fornman.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Radhus

Kvalita serviceenhet

Boende

Reveln 8 A 1, 65610 Korsholm

Anna Nylund
Tfn 0247 431 606
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Husfasad

Närboda serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Gammelvägen 117, 64200 Närpes

Sara Eriksson
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Rött hus

Nygränd serviceenhet

Boende

Nygränden 1, 64200 Närpes

Sara Eriksson
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information
Radhus

Sydboda serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Eivor Lillås
Tfn 0247 431 607
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Uteplats

Kristallens serviceenhet

Boende

Kronviksvägen 68, 65410 Sundom

Linnéa Sjöman
Tfn 0247 431 692
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Rött höghus

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteam

Fredsgatan 16 B, 2:a våningen, 65100 Vasa

Mera information
rött hus

Expertteamet i södra Österbotten

Expertteam

Nybrovägen 13
64200 Närpes

Mera information
Våra serviceenheter i Åboland

I Åboland har vi tolv serviceenheter. Sex stycken av dem hör till öppna vården, medan tre enheter bildar EUC på Kårkullabacken.

Regionchef i Åboland
Hilve Sandblom

Tfn 0247 431 224

Chef för Expert-och utvecklingscentret
Susanne Karlsson

Tfn 0247 431 381

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
fornamn.efternamn@karkulla.fi


Backakergarden

Bäckåkergårdens serviceenhet

Boende och dagverksamhet

Bäckåkerstigen 2, 20810 Åbo

Disa Malmberg
Tfn 0247 431 358

Mera information
Rött hus

Bläsnäs serviceenhet

Boende

Peppargränd 8, 21600 Pargas

Cecilia Salonius
Tfn 0247 431 219
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Hantverksprodukter

Mocca serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Yvonne Aspelin
Tfn 0247 431 331
fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information
Vardagsrum

Morrestorns serviceenhet

Boende

Tennbyvägen 42 bst. 13, 21600 Pargas

Marjo Lepistö-Grönroos
Tfn 0247 431 312
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Mattväveri

Smålands serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Sågvägen 9, 25700 Kimito

Cindy Åkerlund
Tfn 0247 431 311
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Husfasad

Triangelns serviceenhet

Boende

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Heidi Ehrnström
Tfn 0247 431 310
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Kårkullavägens serviceenhet

Boende

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Kristel Ölander
Tfn 0247 431 262
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Konferensutrymme

Expertteamet i Åboland

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Mera information
Expert- och utvecklingscentret

Kårkulla vårdhem är indelad i två boendeenheter och en enhet för dagverksamhet

Expert- och utvecklingscentret 
Susanne Karlsson

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 381

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Centralköket

Basservice
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Kökschef
Anja Eriksson
Tfn 0247 431 281

Tvätteri

Basservice
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Ansvarsperson
Jaana Johansson
Tfn 0247 431 286

Städpool

Basservice

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 242

Omsorgspräst

Claus Terlinden
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 040-6881451

Fyrväpplingens serviceenhet

Enhetschef Susanna Agge
Kårkullavägen 142 G
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

KUR/enheten Kojan

Enhetschef Susanne Agge
Kårkullavägen 142 F
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

Saktis serviceenhet

Dagverksamhet
Enhetschef Susanna Agge
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

KUR serviceenhet

Enhetschef Jeanette Eriksson
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 291

Våra serviceenheter i västra Nyland

I västra Nyland har vi sex serviceenheter.

Regionchef i västra Nyland
Trude Jansson-Wenberg

Norra strandgatan 19, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 403

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Rött hus

Brogränds serviceenhet

Boende

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs

Enhetschef
Heléne Hellström
Tfn 0247 431 484

Mera information
Hantverksprodukter

Dagtek serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Sabina Vaarimo
Tfn 0247 431 406
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Flemingsgatans serviceenhet

Boende

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs

Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult radhus

Fyrens serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Bangatan 3-5, 10900 Hangö

Monica Fjäder-Strandberg
Tfn 0247 431 444
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Kvarnens serviceenhet

Boende

Kvarnvägen 2-4, 10300 Karis

Maria Gröndahl
Tfn 0247 431 504
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Rött hus

Österby serviceenhet

Boende

Böningsvägen 22, 10620 Ekenäs

Linda Mattsson
Tfn 0247 431 502
lmattsso@karkulla.fi

Mera information
ekenäs1

Expertteamet i västra Nyland

Expertteam

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs, Finland

Mera information
Våra serviceenheter i mellersta Nyland

I mellersta Nyland har vi sju serviceenheter.

Vikarierande Regionchef i mellersta Nyland
Kim Meller

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 305

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Höghus

Majparkens serviceenhet

Boende

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Peter Moberg
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Allrum

Octavens serviceenhet

Dagverksamhet

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Vitt hus

Ringvägarnas serviceenhet

Boende

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Ingång till husbyggnad

Treklangens serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Kånalavägen 47, 00370 Helsingfors

Jshnar Abdul-Rahman
Tfn 0247 431 408
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
vardagsrum

Västerledens serviceenhet

Boende

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Gladas serviceenhet

Boende

Gladasvägen 2 c24, 01390 Vanda

Peter Moberg
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult radhus

Kyrkslätts serviceenhet

Boende

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
omsorgsbyrån helsingfors 15

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteam

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Mera information
Våra serviceenheter i östra Nyland

I östra Nyland har vi fem serviceenheter.

Regionchef i östra Nyland
Annina Alexandersson

Teknikbågen 1 vån. 1, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 402

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Husbyggnad

Åbackens serviceenhet

Boende

Jussasvägen 18 K 4, 04130 Sibbo

Alexandra Vuokkovaara
Tfn 0247 431 244
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Hus

Centrumbackens serviceenhet

Boende

Alexandersbågen 6, 06100, Borgå

Anders Skog
Tfn 0247 431 453
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Stort, gult hus

Solbackens serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Teknikbågen 1, vån. 2, 06100 Borgå

Michaela Backman
Tfn 0247 431 404
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Hus

Utterbäck serviceenhet

Boende

Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Kerstin Hellroos
Tfn 0247 431 407
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Radhus

Björnbackens serviceenhet

Boende

Linjevägen 34 B, 06100 Borgå

Linda Ahonen
Tfn 0247 431 451
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Aula

Expertteamet i östra Nyland

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Mera information

Övrigt

Seniorer

Kårkulla seniorer r.f.

Föreningen är till för dig som arbetat inom Kårkulla samkommun och är pensionerad.

Kårkulla Seniorer är en aktiv förening som arbetar för medlemmarnas trivsel samt att befrämja de allmänna och gemensamma intressen som finns.

Föreningen anordnar medlemsträffar, har informationsverksamhet, besöker kulturevenemang, gör gruppresor, exkursioner, har gemensamma fysiska aktiviteter med mera.

Du kan ansöka om medlemskap eller om understödjande medlemskap genom att fylla i blanketten Blankett för nya medlemmar och sända den till: Tettan Lindqvistkassör och ansvarig för medlemsregister, tfn 040-7282352,  e-post tettan@parnet.fi

Medlemsavgiften är 12 €/år. 

Läs här om vår policy av behandling av medlemmars personuppgifter: Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Tag gärna kontakt med föreningens kontaktpersoner om du vill ha information eller om du har önskemål om verksamheten i din region.

Nyland

Helena Lundberg tfn 040-7282352, e-post nela60@luukku.fi
Stig Signell  tfn 045-8656220, e-post stig.signell@saunalahti.fi

Pargas

Tettan Lindqvist tfn 040-7282352, e-post tettan.lindqvist@parnet.fi

Österbotten

Kristina Sandås tfn 050-3792977, e-post  kristina.sandas@gmail.com

Kom även med i vår grupp på Facebook, Kårkulla Seniorer.

Brukarråden

Kårkulla samkommun har åtta brukrarråd som väljs för fyra år.

Läs mer om brukarråden på brukarnas sidor.

Norra Österbotten

Heidi Klemets
Frida Granvik
Daniel Wargh
Jonas Jansson
Andreas Byggmästare
Sekreterare: Gun Vikström

Mellersta Österbotten

Stina Lähdesmäki
Maria Wallén
Annika Laakso
Malin Rönnblad
Tony Pått
Sekreterare: Janek Bergman

Södra Österbotten

Robin Hautaviita
Henrik Ström
Jonna Backlund
Daniel Ivars
Markus Ström
Sekreterare: Linda Ek-Malm

Västra Åboland

Caroline Lillgäls
Jenny Jönsson
Tiina Salmi
Johan Engström
Sekreterare: Arja Edenvall

Östra Åboland

Toni Lindgren
Camilla Hautamäki
Peter Lindberg
Mårten Engström
Saara Karlsson
Sekreterare: Annika Lahtinen

Västra Nyland

Gun Sundqvist
Stefan Holmberg
Cedrik Krook
Andrea Westerlund
Daniela Lindholm
Sekreterare: Johanna Martin

Mellersta Nyland

Daniela Frankenhaeuser
Susanna Lundmark
Gun Sundström
Paulina Bäckström
Maria Selenius
Sekreterare: Maria Jäderholm

Östra Nyland

Juha Paasonen
Line Siren
Willfred Lillsmeds
Benita Starck
Jan-Erik Bäckman
Sekreterare: Michaela Kokkola

Anhörigråden

Syftet med anhörigråden är att ta vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden.

Anhörigråd finns i alla sju regioner. Varje anhörigråd består av cirka fem medlemmar med regionchefen som sekreterare.

Medlemmar 2019-2020

Norra Österbottens anhörigråd

Gerd Strand, ordförande
Olof Snellman
Jan Wargh
Siv-Britt Häggman
Stefan Jåfs
Ann-Catrine Vuolle, sekreterare

Södra och mellersta Österbottens anhörigråd

Anna-Maria Skytte
Bo-Anders Ingo
Christina Mannfolk
Kim Strandberg
Camilla Öster
Monica Johnson
Mari-Anette Rönnlund sekr.

Åbolands anhörigråd

Tom Björkfors ordf.
Annika Holmberg
Eivor Huldén
Eivor Jönsson
Vivan Norring-Nyström
Hilve Sandblom sekr.

Västra Nylands anhörigråd

Minna Ahlmark
Jan-Olof Järnström
Tom Palmberg
Mia Lönnroth
Nanny Sundström
Trude Jansson-Wenberg sekr.

Mellersta Nylands anhörigråd

Sten Sjöman
Christina Lång
Ann-Marie Knuuttila
Nina Hovén-Korpela
Jörgen Ingman
Ingela Lindholm sekr.

Östra Nylands anhörigråd

Mats Fontell ordf.
Monica Ståhls-Hindberg
Hans Johansson
Birgitta Forssell
Satu Broman sekr.