Kontaktuppgifter

På denna sida hittar du Kårkullas kontaktuppgifter.

Förvaltning

Centralförvaltningen

Kårkulla samkommuns centralförvaltning är belägen i Pargas. Centralförvaltningen ger service till medlemskommunerna och samtliga förtroendevalda samt till alla enheter och personal inom samkommunens verksamhetsområde.

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala | Tfn 0247 431 222 (växel öppen, vardagar kl. 9-15)
info@karkulla.fi | fornamn.efternamn@karkulla.fi

man

Otto Ilmonen

Samkommunsdirektör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 007, internt kortval 237

Minna Näsman

Minna Näsman

Ekonomichef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 010, internt kortval 768

Jeanette Gripenberg

Jeanette Gripenberg

Personalchef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 220

Eva Isaksson-Holmberg

Eva Isaksson-Holmberg

Arbetarskyddschef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 233

Nina Taxell-Ahlbäck

Nina Taxell-Ahlbäck

Förvaltningssekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 217

Alexandra

Alexandra Lehtinen

Personalsekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 202

Camilla Ekström

Camilla Ekström

Ekonomisekreterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 211

Mikael Östman

Mikael Östman

Informatör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 341

default bild

André Savander

Vikarierande rekryterare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 274

Anne Ramstedt

Anne Ramstedt

Löneräknare (räknar löner för Åboland)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 204

Maria Holmström

Maria Holmström

Löneräknare (räknar löner för norra Österbotten)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 203

Mikaela Sundqvist

Mikaela Sundqvist

Löneräknare (räknar inhopparnas löner, M2 stödperson)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 212

Fredrik Bäcksholm

Fredrik Bäcksholm

Löneräknare (räknar löner för socialvårdslagen §27d och konsulter. Anställningsintyg, semestrar, förtroendevaldas arvoden)
Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 213

Janette Österholm

Janette Österholm

Löneräknare (räknar löner för mellersta och västra Nyland)
Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 004

Emma Söderström

Emma Söderström

Löneräknare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 215

Axel

Axel Vienonen

Vikarierande löneräknare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 041 7315226

default bild

Theodor Nyström

Vikarierande löneräknare (räknar löner för östra Nyland, södra och mellersta Österbotten)
Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 210

Peter Ekman

Peter Ekman

Huvudkassör

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 206

Mikaela Biström-Kajakoski

Mikaela Biström-Kajakoski

Vikarierande reskontraskötare (försäljningsreskontra)

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 208

Peter Blomgren

Peter Blomgren

Fastighetschef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 214

Kenneth Lindroos

Kenneth Lindroos

Teknisk disponent i Nyland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 050 315 7159

default bild

Emma Peri

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 216

Nora Vahalahti

Nora Vahalahti

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 346

Daniela Sjöström

Daniela Sjöström

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 227

default bild

Catarina Nordqvist

Resursplanerare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 221

Rita Johansson

Rita Johansson

Kanslist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 226

Carola Jahnsson

Carola Jahnsson

Företagshälsovårdare

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 261

Eva Strandvall

Eva Strandwall

Receptionist

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 222

Satu Broman

Satu Broman

Sote-koordinator
Centralförvaltningen/servicepunkten i Borgå
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 041 731 4334

IT-avdelningen

IT-avdelningen

Tfn 0247 431 009
helpdesk@karkulla.fi

Mikael Ekblom

Mikael Ekblom

IT-chef

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 225

Paul Söderholm

Paul Söderholm

Systemplanerare Åboland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 232

Anton Elmen

Anton Elmén

IT-stöd i Åboland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 009

Peter Grönberg

Peter Grönberg

Systemplanerare i Nyland

Centralförvaltningen (servicepunkten i Raseborg)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 009

Peter Antfolk

Peter Antfolk

Systemplanerare i Nyland

Centralförvaltningen (Treklangens serviceenhet)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 009

default bild

Victoria Bäckström

IT-stöd i Österbotten

Centralförvaltningen (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 009

default bild

Victor Stocks

IT-stöd i Åboland

Centralförvaltningen
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 009

Expert- och utvecklingscentret
Susanne Karlsson

Susanne Karlsson

Chef för Expert- och utvecklingscentret

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 381

Mia Bergman

Mia Bergman

Avdelningsskötare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 251

Malin Haapanen

Malin Haapanen

Ledande socialarbetare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 231

Susanne Hedman

Susanne Hedman

Kanslist/läkarsekreterare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 697

Carola Jahnsson

Carola Jahnsson

Koordinerare av arbetsförmåga

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 261

Annika Lahtinen

Annika Lahtinen

Nepsy-handledare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 234

Anita Norrdahl

Anita Norrdahl

Ledande psykolog

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 235

Marina Paju

Marina Paju

Kanslist/läkarsekreterare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 238

Gunveig Söderbacka

Gunveig Söderbacka

Utvecklare av dag- och arbetsverksamhet

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 348

Lotta Mutanen

Lotta Mutanen

Utvecklare av boendeverksamheten
arbetsledig -3.2.2023
Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 543

Maria Lindström

Maria Lindström

Kvalitetsutvecklare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 400

Ann Murray

Ann Murray

Utvecklare av den elektroniska klientjournalen

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 594

default bild

Mia Bergman

Fysioterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 255

Jenni Peltonen

Jenni Peltonen

Utvecklare av välfärdsteknologi

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 543

thumbnail_pia 2021

Pia Forsman-Fant

Nepsy-handledare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 677

default bild

Emma Perus

Habiliteringshandledare

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 040 1678445

Ida Stenhäll

Ida Stenhäll

Nepsy-handledare
Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Jakobstad)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 674

Jesper Ylämurto

Jesper Ylämurto

Nepsy-handledare
Expert- och utvecklingscentret ( servicepunkten i Helsingfors)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 435

André Heikius

André Heikius

Överläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 011 (internt kortval 769)

Sirkku Setänen

Sirkku Setänen

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

default bild

Johanna Granvik

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Daniel Fogler

Daniel Folger

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Mikael Grönroos

Mikael Grönroos

Konsultläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Dunja Kanto

Dunja Kanto

Konsulttandläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 260

default bild

Katja Walden

Munhygienist

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Ingela Sandvik-Wahlroos

Ingela Sandvik-Wahlroos

Konsultögonläkare

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Jonathan Witick

Jonathan Witick

Ledande habiliteringshandledare
Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Borgå)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 576

Niclas Öberg

Niclas Öberg

Ergoterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 001

Susanna Agge

Susanna Agge

Enhetschef för KUR serviceenhet, Fyrväpplingens serviceenhet, Saktis serviceenhet och enheten Kojan
Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 287

Disa Kneck-Möller

Disa Kneck-Möller

Musikterapeut

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 241

default bild

Riikka Vatilo

Konsultläkare i Nyland

Expert- och utvecklingscentret
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas

Ylva Holm

Ylva Holm

Talterapeut

Expert- och utvecklingscentret (servicepunkten i Vasa)
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
Tfn 0247 431 542

default bild

Marcus Blomfeldt

Konsultläkare för för KUR serviceenhet, Fyrväpplingens serviceenhet och enheten KUR-Kojan
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala, Pargas
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Regionförvaltning

Kårkulla samkommuns regioner leds av sex regionchefer.

Hilve Sandblom

Hilve Sandblom

Regionchef i Åboland

Kårkullavägen 142,
21610 Kirjala
Tfn 0247 431 224

Ann-Catrin Vuolle

Ann-Catrine Vuolle

Regionchef i norra Österbotten

Tfn 0247 431 608

Trude Jansson-Wenberg

Trude Jansson-Wenberg

Regionchef i västra Nyland

Norra strandgatan 19
10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 403

Annina Alexandersson

Annina Alexandersson

Regionchef i östra Nyland

Teknikbågen 1
06100 Borgå
Tfn 0247 431 402

kim meller

Kim Meller

Vikarierande regionchef i mellersta Nyland

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 305

Mari-Anette Rönnlund

Mari-Anette Rönnlund

Regionchef i mellersta och södra Österbotten

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa
Tfn 0247 431 600

Pia-Maria Isaksson

Pia-Maria Isaksson

Kanslist i norra Österbotten

Tfn 0247 431 670

default bild

Annika Granfors-Loo

Vikarierande kanslist i mellersta Österbotten

Tfn 0247 431 679

Solveig Wilen

Solveig Wilén

Kanslist i Åboland
(arbetsledig -3.9.2022)
Tfn 0247 431 205

Ann-Louise Stam

Ann-Louise Stam

Kanslist i västra Nyland

Tfn 0247 431 521

Pia Mikkonen

Pia Mikkonen

Kanslist i mellersta Nyland

Tfn 0247 431 516

Annica Åhman

Annica Åhman

Kanslist i östra Nyland

Tfn 0247 431 510

Regionala expertteam

Norra Österbotten
Gun Vikström

Gun Vikström

Socialarbetare

Tfn 0247 431 673

default bild

Maria Grahn

Socialarbetare

Tfn 0247 431672

Camilla Krokfors

Camilla Krokfors

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 599

Ida Stenhäll

Ida Stenhäll

Nepsy-handledare

Tfn 0247 431 674

Mellersta Österbotten
default bild

Ann-Sofi Blom

Socialarbetare

Tfn 0247 431 678

default bild

Dominique Donner

Vikarierande habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 688

default bild

Karolin Lindedahl

Psykolog

Tfn 0247 431 680

default bild

Ida Stenhäll

Nepsy-handledare

Tfn: 0247 431 674

default bild

Pia Forsman-Fant

Nepsy-handledare

Tfn 0247 431 677

default bild

Anna-Lena Lindh

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 696

default bild

Emma Perus

Habiliteringshandledare

Tfn 040 167 8445

Södra Österbotten

Linda Ek-Malm

Socialarbetare

Tfn 0247 431 687

Therese Lundén

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 604

Pia Forsman-Fant

Nepsy-handledare

Tfn 0247 431 677

Åboland
default bild

Socialarbetare

Tfn

Jessica Kakko

Jessica Kakko

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 336

Annika Lahtinen

Annika Lahtinen

Nepsy-handledare

Tfn 0247 431 234

Västra Nyland
Ann-Sofi Lundström

Ann-Sofi Lundström

Psykolog

Tfn 0247 431 520

kvinna

Johanna Martin

Socialarbetare

Tfn 0247 431 519

Lena Ahlroth

Lena Alroth

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 522

default bild

Ida Blomqvist

Vikarierande nepsy-handledare
3.10.2022 –
Tfn 0247 431 283

Mellersta Nyland
Thomas Londen

Thomas Londen

Psykolog

Tfn 0247 431 513

Anniina Pessala-Driver

Anniina Pessala-Driver

Psykolog

Tfn 0247 431 512

Kitty Ekman

Kitty Ekman

Socialarbetare

Tfn 0247 431 515

Andrea Westerén

Andrea Westerén

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 517

default bild

Jenny Johansson

Vikarierande habiliteringshandledare
12.10.2022-

Tfn 0247 431 384

Oona Östman

Oona Östman

Habiliteringshandledare
Arbetsledig -11.4.2023

Jesper ylämurto

Jesper Ylämurto

Nepsy-handledare

Tfn 0247 431 435

Östra Nyland
Lindqvist Christel

Christel Lindqvist

Psykolog

Tfn 0247 431 509

Suuronen Petra

Petra Suuronen

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 511

Dahlgren_Katarina

Katarina Dahlgren

Habiliteringshandledare

Tfn 0247 431 541

Sofie Rikberg

Sofie Rikberg

Socialarbetare

Tfn 0247 431 508

Jesper ylämurto

Jesper Ylämurto

Nepsy-handledare

Tfn 0247 431 435

Serviceenheter

Våra serviceenheter i norra Österbotten

I norra Österbotten har vi åtta serviceenheter.

Regionchef i norra Österbotten
Ann-Catrine Vuolle

Stationsvägen 1, 2. vån., 68600 Jakobstad
Tfn 0247 431 608

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Egnahemshus

Backebo serviceenhet

Boende

Spireavägen 7, 68600 Jakobstad
Tavastgatan 22, 68600 Jakobstad
Skrufvilavägen 10, 68910 Bennäs

Sofia Holmborg-Snellman
Tfn 0247 431 353
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Fastigheten Bennäs serviceenhet

Bennäs serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Förstevägen 4, 68910 Bennäs

Ann-Sofie Liljekvist
Tfn 0247 431 364
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Fastigheten Intek serviceenhet

Intek serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Bottenviksvägen 35, 68600 Jakobstad

Jennie Kanckos-Sandberg
Tfn 0247 431 551
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Kök

Lövlunden-Malms serviceenhet

Boende

Sandelsgränd 5, 68570 Larsmo, och
Södermalmsgatan 15, 68600 Jakobstad

Jenny Häggblom-Pihjlajamäki
Tfn 0247 431 366
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Soffgrupp

Nyboda serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Joupersgatan 3, 66900 Nykarleby

Eva Nystedt (vik. enhetschef)
Tfn 0247 431 605
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Blått hus

Sandåkers serviceenhet

Boende

Skolhusgränd 11, 68600 Jakobstad
Ebba Brahe esplanaden 4 68600 Jakobstad

Malin Nordling
Tfn 0247 431 611
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Fastigheten Stationsvägen i Jakobstad

Expertteamet i norra Österbotten

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad
Tfn kansli: 0247 431 670
e-post: förnamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Ljusrött hus

Soldalens serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Måttisgatan 8, 67600 Karleby

Carina Forsström
Tfn 0247 431 601
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Stationsvägen 1 Jakobstad

*Regionförvaltning i norra Österbotten

Regionförvaltning

Stationsvägen 1, vån 2, 68600 Jakobstad

Mera information
Våra serviceenheter i mellersta och södra Österbotten

I mellersta och södra Österbotten har vi åtta serviceenheter.

Regionchef i mellersta och södra Österbotten
Mari-Anette Rönnlund

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa
Tfn 0247 431 600

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

hus

Korallens serviceenhet

Boende

Monavägen 7, 65610 Korsholm

Enhetschef
Mona Eriksson
Tfn 0247 431 362

Mera information
Egnahemshus

Kronans serviceenhet

boende

Smörblommegränd 2, 65230 Vasa

Enhetschef
Ann-Katrin Hietanen
Tfn 0247 431 361

Mera information
kvadraten01_1000

Kvadria serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Gnejsgränd 1, 65300 Vasa

Monica Eklund
Tfn 0247 431 624
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Radhus

Kvalita serviceenhet

Boende

Reveln 8 A 1, 65610 Korsholm

Anna Nylund
Tfn 0247 431 606
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Nygrand_II

Närboda-Nygränd serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Nygränden 1, 64200 Närpes

Sara Eriksson
Tfn 0247 431 666
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Radhus

Sydboda serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Sjömansgatan 4, 64100 Kristinestad

Eivor Lillås
Tfn 0247 431 607
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Uteplats

Kristallens serviceenhet

Boende

Kronvikvägen 68, 65410 Sundom

Linnéa Sjöman
Tfn 0247 431 692
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Vasa servicepunkt

Expertteamet i mellersta Österbotten

Expertteam

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa

Mera information
rött hus

Expertteamet i södra Österbotten

Expertteam

Nybrovägen 13, 64200 Närpes

Mera information
Vasa servicepunkt

*Regionförvaltning i mellersta och södra Österbotten

Reginoförvaltning

Magasinsgatan 4, 65100 Vasa

Mera information
Våra serviceenheter i Åboland

I Åboland har vi tolv serviceenheter. Sex stycken av dem hör till öppna vården, medan tre enheter bildar EUC på Kårkullabacken.

Regionchef i Åboland
Hilve Sandblom

Tfn 0247 431 224

Chef för Expert-och utvecklingscentret
Susanne Karlsson

Tfn 0247 431 381Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Rött hus

Bostadsvägens serviceenhet

Boende

Peppargränd 8, 21600 Pargas

Cecilia Salonius
Tfn 0247 431 219
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Hantverksprodukter

Mocca serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Strandvägen 22, 21600 Pargas

Yvonne Aspelin
Tfn 0247 431 331
fornamn.efternam@karkulla.fi

Mera information
Vardagsrum

Peppargränds serviceenhet

Boende

Tennbyvägen 42 bst. 13, 21600 Pargas

Marjo Lepistö-Grönroos
Tfn 0247 431 312
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Mattväveri

Smålands serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Violavägen 4-6, 25700 Kimito (boende)
Sågvägen 9, 25700 Kimito (dagverksamhet)
Mästarvägen 10, 25700 Kimito (boende)

Mia Karlsson-Sabie
Tfn 0247 431 311
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Kårkullavägens serviceenhet

Boende

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Heidi Ehrnström
Tfn 0247 431 310
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Mötesrum på centralförvaltningen

Expertteamet i Åboland

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

Mera information
Fastigheten Centralförvaltningen

*Regionförvaltning i Åboland

Regionförvaltning

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala

E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information

Expert- och utvecklingscentrets serviceenheter

Expert- och utvecklingscentret

Kårkulla vårdhem är indelad i två boendeenheter och en enhet för dagverksamhet

Expert- och utvecklingscentret 
Susanne Karlsson

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 381

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Centralköket

Basservice
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Kökschef
Anja Eriksson
Tfn 0247 431 281

Tvätteri

Basservice
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Ansvarsperson
Jaana Johansson
Tfn 0247 431 286

Städpool

Basservice

Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 242

Omsorgspräst

Claus Terlinden
Kårkullavägen 142
21610 Kirjala

Tfn 040-6881451

Fyrväpplingens serviceenhet

Enhetschef Susanna Agge
Kårkullavägen 142 G
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

Enheten KUR-Kojan

Enhetschef Susanna Agge
Kårkullavägen 142 F
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

Saktis serviceenhet

Dagverksamhet
Enhetschef Susanna Agge
Kårkullavägen 142 G
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

KUR serviceenhet

Enhetschef Susanna Agge
Kårkullavägen 142 B 1
21610 Kirjala

Tfn 0247 431 287

Våra serviceenheter i västra Nyland

I västra Nyland har vi sex serviceenheter.

Regionchef i västra Nyland
Trude Jansson-Wenberg

Norra strandgatan 19, 10600 Ekenäs
Tfn 0247 431 403

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Rött hus

Brogränds serviceenhet

Boende

Cylindergränd 4, 10620 Ekenäs

Enhetschef
Linda Mattsson
Tfn 0247 431 502

Mera information
Hantverksprodukter

Dagtek serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Sabina Vaarimo
Tfn 0247 431 406
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Flemingsgatans serviceenhet

Boende

Flemingsgatan1, 10600 Ekenäs

Sofia Wickström
Tfn 0247 431 487
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult radhus

Fyrens serviceenhet

Boende och dag- och arbetsverksamhet

Linjegatan 28, 10900 Hangö

Monica Fjäder-Strandberg
Tfn 0247 431 444
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Kvarnen-Österby serviceenhet

Boende

Kvarnvägen 2-4, 10300 Karis
Böningsvägen 22, 10620 Ekenäs

Maria Gröndahl
Tfn 0247 431 504
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
ekenäs1

Expertteamet i västra Nyland

Expertteam

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Mera information
Mötesrum

*Regionförvaltning i västra Nyland

Regionförvaltning

Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs

Mera information
Våra serviceenheter i mellersta Nyland

I mellersta Nyland har vi sju serviceenheter.

Vikarierande Regionchef i mellersta Nyland
Kim Meller

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors
Tfn 0247 431 305

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Höghus

Majparkens serviceenhet

Boende

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Peter Moberg
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Allrum

Octavens serviceenhet

Dagverksamhet

Lästmakarvägen 19, 00620 Helsingfors

Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Vitt hus

Ringvägarnas serviceenhet

Boende

Andelslagsvägen 78 A, 00660 Helsingfors

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Fastigheten Treklangens serviceenhet

Treklangens serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Kånalavägen 47 A och D (ingång från Skyttasvägen), 00390 Helsingfors

Pamela Sidorow
Tfn 0247 431 430
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
vardagsrum

Västerledens serviceenhet

Boende

Båtlänningsvägen 9 A 4, 02700 Grankulla

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult hus

Gladas serviceenhet

Boende

Gladasvägen 2 c24, 01390 Vanda

Peter Moberg
Tfn 0247 431 401
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Gult radhus

Kyrkslätts serviceenhet

Boende

Rågränden 4, 02400 Kyrkslätt

Sabrije Avdi
Tfn 0247 431 532
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
omsorgsbyrån helsingfors 15

Expertteamet i mellersta Nyland

Expertteam

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Mera information
korridor från regionala expertteamet i Helsingfors

*Regionförvaltning i mellersta Nyland

Regionförvaltning

Byholmsgränden 7 A, 00580 Helsingfors

Mera information
Våra serviceenheter i östra Nyland

I östra Nyland har vi fem serviceenheter.

Regionchef i östra Nyland
Annina Alexandersson

Teknikbågen 1 vån. 1, 06100 Borgå
Tfn 0247 431 402

fornamn.efternamn@karkulla.fi
kårkulla.fi

Husbyggnad

Åbackens serviceenhet

Boende

Jussasvägen 18 K 4, 04130 Sibbo

Mymlan Uddström
Tfn 0247 431 244
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Hus

Centrumbackens serviceenhet

Boende

Alexandersbågen 6, 06100, Borgå

Anders Skog
Tfn 0247 431 453
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Stort, gult hus

Solbackens serviceenhet

Dag- och arbetsverksamhet

Teknikbågen 1, vån. 2, 06100 Borgå

Michaela Backman
Tfn 0247 431 404
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Hus

Utterbäck serviceenhet

Boende

Vålaxvägen 553, 07450 Vålax

Kerstin Hellroos
Tfn 0247 431 407
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Radhus

Björnbackens serviceenhet

Boende

Linjevägen 34 B, 06100 Borgå

Linda Ahonen
Tfn 0247 431 451
E-post: fornamn.efternamn@karkulla.fi

Mera information
Aula

Expertteamet i östra Nyland

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Mera information
Hus

*Regionförvaltning i östra Nyland

Regionförvaltning

Teknikbågen 1 (1:a våningen), 06100 Borgå

Mera information

Övrigt

Seniorer

Kårkulla seniorer r.f.

Föreningen är till för dig som arbetat inom Kårkulla samkommun och är pensionerad.

Kårkulla Seniorer är en aktiv förening som arbetar för medlemmarnas trivsel samt att befrämja de allmänna och gemensamma intressen som finns.

Föreningen anordnar medlemsträffar, har informationsverksamhet, besöker kulturevenemang, gör gruppresor, exkursioner, har gemensamma fysiska aktiviteter med mera.

Du kan ansöka om medlemskap eller om understödjande medlemskap genom att fylla i blanketten Blankett för nya medlemmar och sända den till: Tettan Lindqvistkassör och ansvarig för medlemsregister, tfn 040-7282352,  e-post tettan@parnet.fi

Medlemsavgiften är 12 €/år. 

Läs här om vår policy av behandling av medlemmars personuppgifter: Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR

Tag gärna kontakt med föreningens kontaktpersoner om du vill ha information eller om du har önskemål om verksamheten i din region.

Nyland

Helena Lundberg tfn 040-7282352, e-post nela60@luukku.fi
Kristin Lindholm tfn 040-7538292

Pargas

Tettan Lindqvist tfn 040-7282352, e-post tettan.lindqvist@parnet.fi

Österbotten

Kristina Sandås tfn 050-3792977, e-post  kristina.sandas@gmail.com

Kom även med i vår grupp på Facebook, Kårkulla Seniorer.

Råden för servicetagare

Kårkulla samkommun har åtta råd för servicetagare som väljs för fyra år.

Läs mer om råden för servicetagare på servicetagarnas sidor.

Norra Österbotten

Heidi Klemets
Frida Granvik
Mats Björklund
Jonas Jansson
Cazandra Lehtinen
Suppleanter: Oskar Sundkvist, Magnus Lindqvist
Sekreterare: Camilla Krokfors

Mellersta Österbotten

Stina Lähdesmäki
Hanna Skog
Mats Träskböle
Tom Wickström
Viktor Svarvar
Ersättare: Andreas Sepänaho, Tobias Ståhlberg
Sekreterare: Dominique Donner

Södra Österbotten

Robin Hautaviita
Henrik Ström
Paula Häggblom
Robert Hoxell
Markus Ström
Ersättare: Jonna Backlund, Monica Hemming
Sekreterare: Linda Ek-Malm

Västra Åboland

Caroline Lillgäls
Jenny Jönsson
Benny Talling
Anders Ranta-aho
Eva Koivisto
Ersättare: Tiina Salmi
Sekreterare: Jessica Kakko

Östra Åboland

Toni Lindgren
Pia Jokela
Thomas Westerby
Mårten Engström
Saara Karlsson
Ersättare: Saga Ahlfors, Runar Melan
Sekreterare: Annika Lahtinen

Västra Nyland

Janina Egger
Hanna Grandell
Stefan Holmberg
Marlene Lundberg
Anna-Pia Sundell
Sekreterare: Johanna Martin

Mellersta Nyland

Daniela Frankenhauser
John Campbell
Susanne Lundmark
Mikaela Kinnunen
Yvonne Heins
Maria Hasselblatt1
Sekreterare : Cherie Lundström

Östra Nyland

John Pelkonen
Siv Gustafsson
Wilfred Lill-Smeds
Linda Roos
Sebastian Gyllenberg
Sekreterare: Michaela Kokkola

Anhörigråden

Syftet med anhörigråden är att ta vara på anhörigas kunskaper och erfarenheter och att följa upp målen i handlingsprogrammet för anhörigstrategin. Verksamheten kan förse anhörigråden med ärenden.

Anhörigråd finns i alla sju regioner. Varje anhörigråd består av cirka fem medlemmar med regionchefen som sekreterare.

Medlemmar 2021-2022

Norra Österbottens anhörigråd

Gerd Strand
Linnéa Björkell
Jan Wargh
Siv-Britt Häggman
Marianne Sundstedt
Ann-Catrine Vuolle sekr.

Södra och mellersta Österbottens anhörigråd

Anna-Maria Skytte
Bo-Anders Ingo
Christina Mannfolk
Kim Strandberg
Camilla Öster
Monica Johnson
Mari-Anette Rönnlund sekr.

Åbolands anhörigråd

Annika Holmberg
Eivor Huldén
Eivor Jönsson
Vivan Norring-Nyström
Seppo Wahl
Hilve Sandblom sekr.

Västra Nylands anhörigråd

Icca Krook
Henrik Nyqvist
Hanna Storbacka
Mia Lönnroth
Nanny Sundström
Trude Jansson-Wenberg sekr.

Mellersta Nylands anhörigråd

Jörgen Ingman
Christina Lång
Johan Uusimäki
Mauri Nyqvist
Carola Bäckström
Kim Meller sekr.

Östra Nylands anhörigråd

Mats Fontell
Marika Nuikka
Hans Johansson
Birgitta Forssell
Satu Broman sekr. sekr.