Kategori: Övrigt

Fullmäktigemöte 10.6.2021

Kårkullas fullmäktige sammanträder torsdagen den 10.6.2021 kl. 10:00 via elektronisk förbindelse. Föredragningslistan hittas här Mötet livestreamas och kan följas med här: Fullmäktigemöte 10.6.2021 livestreaming

Lättläst om vaccin mot coronavirus inom Kårkulla samkommun

Nu finns i Finland vaccin mot coronavirus.  Om du tar vaccinet skyddar du både dig själv och andra. Du kan få coronavirus även om du tar vaccin, men det är mindre risk att du blir allvarligt sjuk. När du är vaccinerad smittar du inte lika lätt andra. Alla som bor in Finland kommer att få … Continued

Nytt nummer av Omslaget!

Årets första nummer av Omslaget är nu ute! Du kan läsa det nyaste numret här under eller på vår webbsida under Materialbank. Här kan du läsa senaste numret av Omslaget Omslaget är Kårkullas egen tidning som utkommer med fyra nummer per år.

Vårdarens vardag

Intervju med Evelina Alaluusua, vårdare på Gladas serviceenhet i Vanda Då Evelina kom från Sverige till Finland för att sommarjobba år 2013 hade hon ingen aning om att hon ännu åtta år senare skulle hitta sig själv i grannlandet och allra minst inom vårdbranschen. Sedan tre år tillbaka jobbar hon som vårdare på Gladas serviceenhet … Continued

Expert- och utvecklingscentret informerar

Från och med 1.1.2021 förverkligades en ny organisationsmodellen där omsorgbyråerna numera är en del av Expert- och Utvecklingscentret (EUC). I och med organisationsförändringen har omsorgsbyråerna bytt namn till regionala expertteam. Genom organisationsförändringen har de ledande tjänstemännen inom EUC såväl substansansvaret som det administrativa ansvaret för respektive yrkesgrupper. Ledande psykologen ansvarar för psykologerna, ledande socialkuratorn ansvarar … Continued

Våra sommarvikariat är lediganslagna

Står det nära ditt hjärta att jobba med människor? Är du intresserad av att prova på omsorgsbranschen eller studerar du redan inom branschen?  Vill du ha ett lärorikt och meningsfullt sommarjobb? Kom till oss och arbeta i sommar! Just nu söker vi sommarvikarier till våra boenden i hela vårt verksamhetsområde. Vi har jobb för vårdare, … Continued

Välkommen till våra nya webbsidor!

Vi har gjort websidorna lättlästa och mer besökarvänliga. Nu är de enklare och tydligare, mer strukturerade samt ger en förbättrad användarupplevelse, speciellt på mobila enheter (såsom smarttelefoner och pekplattor).  Aktuella nyheter lyfts fram på första sida och via webbsidorna nås även lätt våra olika sociala medier. Den nya webbplatsen är tillgänglig, både ur ett tekniskt och innehållsmässigt perspektiv. Tillgängligheten är särskilt … Continued

Eva Nyström, handledare på Dagteks serviceenhet i Ekenäs

Intervju med Eva Nyström, handledare på Dagteks serviceenhet i Ekenäs. Eva Nyström arbetar som handledare inom konst- och hantverk på Dagteks serviceenhet. Hennes karriär på Kårkulla samkommun började 2003 i Hangö, 2007 började hon sedan jobba på serviceenheten i Karis och år  2014 omstrukturerades den dagliga verksamheten i västra Nyland och Dagtek Konst- och hantverk … Continued